Przejdź do treści głównej

Nabory Interreg: wsparcie polskich instytucji w poszukiwaniu partnerów

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-08, 21:34
Aby wesprzeć krajowe instytucje w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach projektów, Ministerstwo Rozwoju opracowało formularze, w których polska instytucja może przedstawić własną ofertę współpracy. Dystrybucją polskich ofert zajmie się Krajowy Punkt Kontaktowy programów (MR).

Instytucje publiczne i prywatne, między innymi z Polski, obecnie mogą ubiegać się o środki w programach Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa potrwa do 25 stycznia 2018 r. Nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego zakończy się 9 kwietnia 2018 r. Wyżej wymienione nabory mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014-2020.

Zapraszamy do skorzystania z formularzy: Interreg Region Morza Bałtyckiego (DOCX 197 KB), Interreg Europa Środkowa (DOCX 1 MB).

 • Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski (warunek: osobowość prawna).
 • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, parki krajobrazowe, porty lotnicze, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
 • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
 • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
 • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
 • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Informacje o programach są dostępne w języku polskim w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

 • Interreg Region Morza Bałtyckiego
 • Interreg Europa Środkowa
 • Krajowy Punkt Kontaktowy programów: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-, tel. 32 253 90 08

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekologia, środowisko
 • ekonomia, rynek pracy
 • energia, energetyka
 • fundusze strukturalne
 • integracja europejska
 • komunikacja, transport
 • rozwój regionalny
 • turystyka, podróże
 • współpraca międzynarodowa