Przejdź do treści głównej

Toruń. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 roku

autor(ka): Małgorzata Skibicka
2017-11-07, 13:38
użytkownik
12 października 2017 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument określający współpracę pomiędzy samorządem Torunia i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań własnych gminy. Zawiera cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań.

Dokument został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP), przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminy współdziałających ze środowiskiem pozarządowym.

W Programie na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu. Na realizację programu w 2018 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8.500.000 zł.

Planowany termin ogłoszenia konkursów rocznych na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. - koniec listopada 2017 r.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie projektu programu na rok 2018.

Program wraz z raportem z konsultacji projektu dokumentu można pobrać tutaj:

http://orbitorun.pl/mamyto,3663,l1.html


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Www: http://www.torun.pl http://www.orbitorun.pl 
Organizator:

Urząd Miasta Torunia

Adres:

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

566118724

Faks:

566118680

E-mail:

m.skibicka@um.torun.pl

Www:

http://www.torun.pl  http://www.orbitorun.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją