Przejdź do treści głównej

Toruń. Wspominamy XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych [relacja]

autor(ka): Małgorzata Skibicka
2017-11-06, 15:36
użytkownik
25 października 2017 r. w Dworze Artusa odbyło się 14. już spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego, tj. Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum tradycyjnie zorganizowane zostało we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Przedstawiciele tzw. trzeciego sektora spotkali się w Dworze Artusa podczas XIV Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Forum jest miejscem corocznego spotkania toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Tegoroczny program Forum, które odbyło się 25 października 2017 roku w Dworze Artusa, umożliwił udział w dwóch spośród czterech zaproponowanych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych omówiono, jak przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych oraz jak tworzyć politykę bezpieczeństwa informacji. Na kolejnych warsztatach przedstawiono zasady korzystania z generatora ofert oraz w jaki sposób utworzyć przedsiębiorstwo społeczne i pozyskać środki na jego funkcjonowanie. Omówiono również nowoczesne, bezpłatne programy i aplikacje, ułatwiające bieżącą pracę podmiotów pozarządowych. Tego dnia w Dworze Artusa odbyła się także IV Kawiarenka Obywatelska Seniorów, jako że wśród toruńskich organizacji pozarządowych seniorzy działają niezwykle prężnie. Forum otworzyła sesja wspólna dotycząca fundraisingu, czyli zagadnienia dotyczącego pozyskiwania darczyńców prywatnych i budowania relacji z biznesem. Wykład na ten ważny dla funkcjonowania organizacji pozarządowych temat poprowadził Michał Rżysko, fundraiser Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Toruń jest miastem, w którym systematycznie przybywa zarejestrowanych organizacji pozarządowych W połowie października było ich 1260 (przed rokiem - 1232, a przed dwoma laty - 1144). W tej grupie dominują stowarzyszenia (jest ich 690); fundacji mamy w mieście 280, a organizacji innych (np. związków zawodowych, izb, cechów czy zrzeszeń) – 99. Z tych wszystkich organizacji społecznych aktualnie 101 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia wskazał na dwa przedsięwzięcia, jakie są realizowane w 2017 roku. Pierwsze z nich to toruński inkubator NGO o nazwie: Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro. Będzie on się znajdował, jak nazwa wskazuje, na drugim piętrze odnowionej przez miasto kamienicy przy ul. Konopnickiej 13. Zadaniem 2. Piętra będzie wspieranie przede wszystkim młodych organizacji pozarządowych, niedysponujących własną bazą lokalową na prowadzenie działalności statutowej rzecz mieszkańców naszego miasta oraz organizacji potrzebujących wsparcia np. ze względu na kryzys w organizacji, zawieszenie prowadzenia działań, potrzebę wprowadzenia zmian. Centrum zapewniać będzie współdzieloną bazę lokalową (6 pomieszczeń, 234,70 m2 powierzchni użytkowej) nowocześnie wyposażoną, z której każdy uprawniony będzie mógł korzystać zgodnie z regułami dbałości o wspólne mienie, na zasadach samoobsługi i wzajemnego wsparcia.

Drugie przedsięwzięcie to wprowadzenie generatora otwartych konkursów ofert. Ta internetowa platforma ma za zadanie ułatwić wypełnianie formularzy ofert i sprawozdań, ograniczyć błędy formalne praktycznie do zera, a także ułatwić zarządzanie procedurą konkursową.

XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych tradycyjnie zorganizowane zostało we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Www: http://www.torun.pl http://www.orbitorun.pl 
Organizator:

Urząd Miasta Torunia

Adres:

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko - pomorskie

Tel.:

566118724

E-mail:

m.skibicka@um.torun.pl

Www:

http://www.torun.pl  http://www.orbitorun.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje pozarządowe
  • współpraca z administracją