Przejdź do treści głównej

Dwunaste posiedzenie RDPP. Rada w Kancelarii Premiera [relacja]

autor(ka): Rafał Kowalski, wiadomosci.ngo.pl
2017-11-06, 04:03
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego po wejściu w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zmiany organizacyjne były głównym tematem spotkania.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (obowiązuje od 28 października 2017 r.) spowodowała wyprowadzkę RDPP z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W resorcie pracy Rada działała nieprzerwanie od pierwszej kadencji – 14 lat.

Nie mamy jeszcze Narodowego Instytutu, nie powołano również Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Posiedzenie Rady Pożytku w Kancelarii Premiera (12 posiedzenie Rady w tej kadencji) to pierwszy namacalny przejaw wejścia w życie nowych przepisów, które nie tylko tworzą nową instytucję, ale też zmieniają wiele artykułów w ustawie o działalności pożytku. Wciąż mamy okres przejściowy, o czym intensywnie dyskutowano na posiedzeniu.

Rada działa bez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Początek posiedzenia zdominowała dyskusja, czy spotkanie Rady ma w ogóle jakieś znaczenie. Członek RDPP Witold Zakrzewski domagał się wyjaśnienia, jak Rada ma funkcjonować w sytuacji niepowołania Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego (KPP).

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego wyjaśnił, że Rada może obradować, ponieważ z mocy prawa działa Komitet (po wejściu w życie ustawy o NIW-CRSO - na mocy art. 54).

W myśl ustawy o działalności pożytku po nowelizacji Rada doradza nie Komitetowi, ale jego Przewodniczącemu. Artykuł art. 35. ust 1. ustawy o pożytku w brzemieniu od 28 października 2017 r. mówi: „Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu”. Dyrektor Kaczmarczyk przedstawił jednak interpretację, według której powołanie Przewodniczącego nie jest konieczne – wystarczy, że jest Komitet.

Na funkcji Przewodniczącego Komitetu jest w tej chwili wakat. Zdaniem Dyrektora Departamentu nie ma to jednak wpływu na to, że nie ma samego Komitetu. Ustawa powołała do życia organ z mocy prawa z dniem 28 października 2071 r. (choć jego funkcjonowanie jest czysto teoretyczne – ustawowe, ponieważ nie spotkał się on ani razu, nie jest również znany jego skład osobowy). Jednak samo to ma wystarczyć do uprawomocnienia posiedzenia Rady Działalności Pożytku w świetle nowych przepisów.

Podsumowując spór, który dotyczył interpretacji przedstawionych wyżej zapisów ustawy o pożytku po nowelizacji, Krzysztof Balon, współprzewodniczący RDPP stwierdził, że nie jest zadaniem i odpowiedzialnością Rady ustalenie, czy spotyka się ona legalnie. Ustalenie to powinno należeć do rządu (organu, któremu RDPP doradza).

Powołanie Przewodniczącego Komitetu ma nastąpić szybko – według słów Wojciecha Kaczmarczyka – za kilka dni. W procedurze powoływania Przewodniczącego będzie uczestniczył prezydent.

Dyrektor Kaczmarczyk wyjaśnił również, że jest on teraz sekretarzem RDPP (czyli organizuje – technicznie wspiera prace Rady), a jego departament odpowiedzialny jest za obsługę Rady.

RDPP przyjęła zmiany w regulaminie związane z wejściem w życie ustawy o NIW-CRSO. Tu również pojawiły się wątpliwości – ponownie miał je Witold Zakrzewski – polegające na braku zmian w rozporządzeniu dotyczącym działania RDPP. Witold Zakrzewski twierdził, że w pierwszej kolejności należy zmienić rozporządzenie – dopiero po nim można zmieniać regulamin. Mimo to Rada przyjęła zaproponowane zmiany.

FIO i inne fundusze dla organizacji pozarządowych w 2018 r.

Członkowie RDPP reprezentujący organizacje pytali Wojciecha Kaczmarczyka o plany dotyczące konkursów dla NGO. Chociaż jeszcze nie jest znany dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Wojciech Kaczmarczyk, jako osoba zaangażowana w powstanie ustawy, dyrektor departamentu, oraz (od teraz) sekretarz Rady, wydawał się odpowiednim adresatem tych pytań. Potwierdzając intuicję członków RDPP, Kaczmarczyk starał się te wątpliwości rozwiać. Powtórzył m.in. wcześniejsze deklaracje dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ocenie dyrektora Kaczmarczyka konkursy FIO 2018 ruszą w połowie 2018 r.

Wojciech Kaczmarczyk wyjaśniał, co jest powodem powyższego terminu, oraz na jakim etapie są prace nad nowym FIO (nowymi priorytetami i procedurami). Mówił jednak wyraźnie o tym, że decydujące zdanie co do terminów i kształtu konkursów FIO 2018, będzie miał Komitet Sterująco-Monitorujący. Wiązał też przedstawienie propozycji (nowych priorytetów, a w powiązaniu z nimi, przesuniętego terminu) z powołaniem Przewodniczącego KPP.

Elementem spotkanie Rady była również informacja na temat Funduszy Norweskich. Przedstawił ją Przemysław Derwich z Ministerstwa Rozwoju. Informację na ten temat przekazywaliśmy już w relacji ze spotkania w KPRM.


Kolejna ważna dla NGO ustawa ominęła RDPP

Rada dyskutowała również o projekcie ustawy o jawności życia publicznego. To regulacja, która ma duże znaczenie dla organizacji pozarządowych – szczególnie organizacji strażniczych (watchdogów) i wszystkich NGO, które angażują się w tworzenie lub zmiany regulacji prawnych (w jakimś stopniu zdarza się to niemal każdej organizacji).

Mimo znaczenia, jakie nowa ustawa ma dla organizacji pozarządowych, projekt nie trafił do Rady (konsultacje przedstawionego dokumentu zaplanowano na tydzień). RDPP w uchwale zaapelowała o umożliwienie jej wypowiedzenia się w tej sprawie.

Wojciech Kaczmarczyk poinformował, że z podobną prośbą (konkretnie o przedłużenie konsultacji) zwrócił się do autorów przedłożenia Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Adam Lipiński.


Nastepne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w połowie grudnia 2017 r. (dokładna data nie została jeszcze ustalona). Na pewno będzie to już posiedzenie z udziałem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (wiadomosci.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 7

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją