Przejdź do treści głównej

Katowice, Kraków, Rzeszów, Warszawa. Bezpłatne szkolenia dla kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

autor(ka): Anna Porańska
2017-11-03, 08:53
bezpłatne
Fundacja Sustinae zaprasza Państwa do wzięcia udziału w jednym z trzech szkoleń: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych; Proces rekrutacji i selekcji pracowników niepełnosprawnych; Zarządzanie zespołem z pracownikami z niepełnosprawnością. Szkolenia odbędą się w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Warszawie. Po każdym szkoleniu zapewniamy możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami. Udział bezpłatny.

Fundacja Sustinae serdecznie zaprasza osoby zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów HR, kadrę zarządzającą zespołami pracowników z niepełnosprawnością jak również przedstawicieli firm i podmiotów planujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych) do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Praca bez barier. Szkolenia doskonalące dla kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.”

Założeniem realizowanego przez Fundację projektu jest wsparcie tych aspektów wiedzy i praktycznych umiejętności osób zawodowo zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które odgrywają największe znaczenie w profesjonalnym świadczeniu pomocy: wiedzy z zakresu różnych form niepełnoprawności i związanych z nimi potrzeb i ograniczeń, umiejętności psychospołecznych ułatwiających komunikację z osobami niepełnosprawnymi wolną od stereotypów i uprzedzeń, umiejętności diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych i formułowania indywidualnego planu działania, czy wreszcie wiedzy dotyczącej formalno-prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, istotnych z punktu widzenia zarówno potencjalnego pracownika, jak i pracodawcy.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w jednym z trzech szkoleń, po których zapewniamy również indywidualne konsultacje ze specjalistami :

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

Katowice w dniach 20-22.11.2017

Kraków w dniach 04-06.12.2017

Rzeszów w dniach 27-29.11.2017

Warszawa w dniach 11-13.12.2017

Proces rekrutacji i selekcji pracowników niepełnosprawnych

Katowice w dniach 04-06.12.2017

Kraków w dniach 27-29.11.2017

Rzeszów w dniach 11-13.12.2017

Warszawa w dniach 20-22.11.2017

Zarządzanie zespołem z pracownikami z niepełnosprawnością

Katowice w dniach 18-20.12.2017

Kraków w dniach 11-13.12.2017

Rzeszów w dniach 20-22.11.2017

Warszawa w dniach 27-29.11.2017

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zostaną zakwalifikowane osoby, które są zatrudnione w instytucjach lub podmiotach prywatnych realizujących zadania zawiązane z zawodową rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w szczególności instytucjach rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych i in.), organizacjach pozarządowych statutowo realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przedsiębiorstwach zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest zamieszkanie lub zatrudnienie w wyżej wymienionej instytucji w jednym z czterech województw: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie lub śląskie.

Pierwszeństwo udziału mają osoby, które pracują na stanowiskach związanych z doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rekrutacją, HR lub zarządzający różnego szczebla.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać na adres , po zakwalifikowaniu na szkolenie otrzymają Państwo w ciągu 3 dni roboczych na adres poczty e-mail regulamin uczestnictwa, deklarację uczestnictwa oraz umowę uczestnictw w szkoleniu – akceptacja powyższych dokumentów pozwoli Państwu na bezpłatny udział w wybranym szkoleniu.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez nadesłanie formularza drogą mailową.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Katowice, Kraków, Rzeszów, Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-11-20 do 2017-12-20
Organizator:

Fundacja Sustinae

Adres:

Szlak 65, 31-153 Kraków, woj. MA

E-mail:

hr@fundacjasustinae.org

Www:

http://fundacjasustinae.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy
  • zarządzanie