Przejdź do treści głównej

WRP w październiku: Za kulturą i przeciw alkoholowi [relacja]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2017-10-12, 12:21
Grafika: Grzegorz Laszuk
Podczas październikowego posiedzenia Warszawska Rada Pożytku zajęła się przede wszystkim zaopiniowaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 roku oraz przeniesienia znacznych środków w budżecie Biura Kultury.

Nowe sposoby na walkę z alkoholem

Założenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 roku przedstawiła Marzena Skóra-Nowak z Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Jego treść jest zgodna z innymi ważnymi dokumentami, takimi jak na przykład Ustawa o wychowaniu w trzeźwości czy Narodowy Program Zdrowia do 2020 roku. To także kontynuacja działań, które od lat są prowadzone w Warszawie.

Wśród najważniejszych informacji warto zwrócić uwagę na to, że wysokość środków przeznaczonych na cele sformułowane w Programie będą wynosić ponad 50 milionów złotych, z czego na działania w poszczególnych dzielnicach przeznaczonych zostanie ponad 28 milionów. Treść dokumentu przeszła również konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, Komisjami Dialogu Społecznego, innymi Biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydziałami spraw społecznych i zdrowia w poszczególnych dzielnicach.

Wśród najważniejszych nowości wymienić trzeba pilotażowy program pozwalający na montaż alkomatów w wybranych miejscach, w tym niektórych sklepach. Podobne inicjatywy były podejmowane w innych miastach, Gdańsku i Krakowie, i zakończyły się niepowodzeniem. Mimo to dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Tomasz Pactwa powiedział, że wierzy, iż w stolicy uda się wprowadzić takie rozwiązanie i będzie ono działać. W planach jest również przeprowadzenie szkoleń dla służb mundurowych z pisania wniosków o cofnięcie uprawnień na sprzedaż alkoholu sklepom, które łamią prawo.

W trakcie dyskusji, Ewa Kościuch-Manandhar zapytała, czy Program przewiduje działania skierowane do osób bezdomnych. Marzena Skóra-Nowak odpowiedziała, że owszem, będzie na pewno jeden konkurs wprost zakładający realizację działań skierowanych do tej grupy społecznej. Ważną ideą jest również to, że Warszawa, zamiast ograniczać miejsca, w których sprzedaje się alkohol, będzie walczyła z tymi, gdzie robi się to nielegalnie lub w inny sposób łamie prawo.

Kolejne wątpliwości rozwiewał Tomasz Pactwa. Wyjaśnił między innymi sprawę zwiększonych środków, które powstały dzięki większym wpływom z podatku od zezwoleń na sprzedaż alkoholu, potocznie zwanego „korkowym”. Otóż pieniądze te zwykle wpływają do kasy miasta pod koniec roku, przez co nie ma czasu na to, by przeznaczyć je na konkursy. Wykorzystuje się je głównie do modernizowania infrastruktury Placówek Wsparcia Dziennego. Co ważne, w 2018 roku planowane jest również wprowadzenie standaryzacji i wyrównywania płac przynajmniej kadry kierowniczej w tych ośrodkach. Innym pomysłem na skorzystanie z większych środków jest przeznaczenie ich na tworzenie kolejnych Lokalnych Systemów Wsparcia.

WRP pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powyższego Programu.

Zmiany w budżecie Biura Kultury

WRP została poproszona też o zaopiniowanie propozycji przeniesienia środków w budżecie Biura Kultury w kwocie 250 tys. Chodzi o to, że projekt Centrum Sztuki Tańca miał być realizowany w Domu Kultury Kadr. DK Kadr został jednak otwarty z opóźnieniem, przez co nie wszystkie działania zostaną zrealizowane w tym roku. Po konsultacjach z KDS-ami zajmującymi się kulturą postanowiono, że 100 tys. zł zostanie przeznaczone na działalność Teatru Syrena, a 150 tys. zł na projekty realizowane przez NGO wspólnie z instytucją kultury. Co ważne, są już dwa projekty zarekomendowane do otrzymania środków z tej puli.

Anna Gierałtowska zapytała, od kiedy wiadomo, że te pieniądze nie będą wykorzystane? Uzupełniła swoją wypowiedź o stwierdzenie, że pod koniec roku każdy miesiąc ma ogromne znaczenie, by móc zrealizować jakieś działania. Okazało się, że zarządzenie w tej sprawie pojawiło się 14 lipca, a do 15 września trwały konsultacje z KDS-ami, przy czym trwały tak długo ze względu na termin wakacyjny.

Współprzewodniczący WRP, Andrzej Mrowiec, zapytał z kolei, czy jest szansa na wypracowanie sposobu, który pozwoli uniknąć podobnej sytuacji w kolejnych latach. W poprzednim roku bowiem był taki sam problem, dotyczący wtedy 190 tys. zł. Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, odpowiedziała, że była to całkowicie losowa sytuacja, której nie dało się przewidzieć. A do tego typu zdarzeń nie da się wypracować procedury.

Padło też pytanie, czy nie można tych środków po prostu przesunąć na kolejny rok, ponieważ projekt Centrum Sztuki Tańca ma trwać łącznie trzy lata. Zostało jednak wyjaśnione, że budżet jest przygotowany wyłącznie na dany rok i nie można przesunąć pieniędzy na rok kolejny. Jedynym rozwiązaniem jest przesunięcie środków na inne cele, dzięki czemu będzie można z nich skorzystać. Co też członkowie WRP zaopiniowali pozytywnie.

Sprawy różne

Później przyszedł czas na sprawy różne. WRP ustaliła wstępne terminy swoich posiedzeń w 2018 roku. Jeśli nic się nie zmieni, to jej członkowie spotkają się 31 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca, 11 lipca, 22 sierpnia, 19 września, 10 października, 14 listopada oraz 5 grudnia.

Plan budżetu

Anna Gierałtowska przypomniała o ważnej sprawie, która została poruszona miesiąc temu, mianowicie kwestii planu budżetu m.st. Warszawy na kolejny rok. Na październikowe posiedzenie miała przyjść dyrektor Biura Planowania Budżetowego, Aleksandra Jońca, i odpowiedzieć na pytania. Tak się jednak nie stało. Anna Gierałtowska stwierdziła, że rozmowa na spotkaniu w listopadzie będzie już niemożliwa, to znaczy w razie ewentualnej potrzeby Radzie nie uda się zainterweniować w ważnych sprawach. Na przykład jeśli w danej dzielnicy środki dla NGO zostaną zmniejszone względem obecnego roku, WRP nie uda się dowiedzieć, z czego to wynika. Rozwiązaniem tego problemu ma być zebranie przez pracowników Centrum Komunikacji Społecznej odpowiednich danych, które następnie dostaną członkowie WRP. Jeśli uznają, że gdzieś jest konieczna interwencja, to zajmą się tą sprawą.

Przy okazji Ewa Wiśniewska poprosiła o przygotowanie głębszej analizy budżetu, by móc odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania i problemy KDS-ów. Na kolejnym posiedzeniu WRP obecna będzie Aleksandra Jońca i wtedy będzie można zadawać pytania. Padła też informacja, że warto wysłać je już teraz.

Gala Konkursu S3ktor

Przedstwiony został też filmik podsumowujący galę konkursu S3KTOR 2016, co spotkało się z reakcjami wielu członków WRP. Podkreślali oni, że nowa formuła konkursu bardzo się sprawdziła i ewentualnie wymaga jeszcze tylko małych poprawek. Chodzi między innymi o lepszą prezentację wszystkich nominowanych inicjatyw, nie tylko tych, które wygrały. Ważnym sukcesem tegorocznej edycji było też zdecydowanie większe zaangażowanie Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego w proces wyboru NGO, które walczyły o nagrody.

Promocja WRP na wydarzeniu SCWO

Przeprowadzono też dyskusję na temat udziału WRP w wydarzeniu Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 22 listopada. WRP będzie miała godzinę, by zaprezentować swoją działalność i wyjaśnić, czym się zajmuje i dlaczego warto śledzić jej prace. Zostanie to zrobione przy pomocy filmiku promocyjnego, możliwości zadawania pytań członkom oraz krótkim wypowiedziom na temat tego, co jest najważniejsze w tej kadencji. W tym celu członkowie Rady dobiorą się w pary lub trójki i w tych mini zespołach przygotują swoje wystąpienia.

Współpraca z Legią

Na koniec Tomasz Harasimowicz zapytał, jak obecnie wygląda kwestia współpracy marketingowej m.st. Warszawy z klubem piłkarskim Legia Warszawa. Kwestia ta została poruszona w związku z doniesieniami medialnymi, jakoby piłkarze Legii zostali pobici przez pseudokibiców na stadionie po przegranym meczu z Lechem Poznań. Wątpliwość Tomasza Harasimowicza polega na tym, czy Warszawie opłaca się wizerunkowo wiązać z klubem, w którym dochodzi do tego typu zdarzeń. Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Turystyki, obiecał, że na kolejne posiedzenie WRP przygotuje szczegółową odpowiedź na ten temat.

 

Kolejne posiedzenie WRP zostało zaplanowane na 22 listopada 2017 roku.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • kultura i sztuka
  • miasto
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • współpraca z administracją