Przejdź do treści głównej

„Szanuję, bezpieczeństwo buduję” – powstrzymać przemoc

autor(ka): Fundacja Pozytywnych Zmian
2017-10-09, 12:49
Wychodząc z założenia, że najbardziej skuteczną metodą przeciwdziałania przemocy jest jej zapobieganie, Fundacja Pozytywnych Zmian rozpoczyna w nowym roku szkolnym szerokie działania profilaktyczno-edukacyjne pn. „Szanuję, bezpieczeństwo buduję”.

W Bielsku-Białej, Katowicach, Żywcu i Zawierciu zostaną zorganizowane warsztaty WenDo dla dziewczyn, spektakle teatralne w formie bajki profilaktycznej pt. „Żabia sprawa” oraz warsztat antyprzemocowy dla osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.

WenDo czyli droga kobiet To metoda samoobrony dla dziewczyn i kobiet, ucząca asertywności i prowadzona przez przeszkolone trenerki. WenDo uczy, jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Wzmacnia poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości oraz rozwija umiejętność spójnej komunikacji. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Uczy obrony własnych granic oraz szanowania granic innych ludzi. Fundacja na dwudniowy warsztat WenDo zaprasza dziewczyny w wieku 14-18 lat.

„Żabia sprawa” – bajka profilaktyczna Bajki i baśnie od zawsze pomagały wyjaśniać reguły rządzące światem i służyły przekazywaniu określonych wartości. Funkcjonowały również jako wzór zachowań czy przestroga. Fundacja Pozytywnych Zmian wraz z ART 207 – Artystyczną Grupą Antyprzemocową przygotowała spektakl pt. „Żabia sprawa”. Tematem przewodnim jest kwestia granic osobistych czyli umiejętność asertywnego stawiania i komunikowania własnych granic (potrzeb, decyzji) oraz szanowania cudzego zdania, odrębności i inności. Tego typu działania są bardzo potrzebne zwłaszcza teraz, gdy codziennie słyszymy o przypadkach przemocy skierowanej do osób w jakikolwiek sposób odróżniających się od innych. Bajka profilaktyczna to doskonałe, choć jeszcze zbyt rzadko używane narzędzie do edukowania dzieci ich językiem i kodem bajek, który doskonale znają. Spektakl dedykowany jest niedawno zmarłej bajkopisarce i bajkoterapeutce – Annie Kaszubskiej. Na bajkę zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat.

Warsztaty dla eduktorek / edukatorów W ramach projektu zaplanowano również szkolenie wprowadzające z zakresu przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. To działanie skierowane jest do nauczycielek, nauczycieli oraz osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą w placówkach wychowawczych i edukacyjnych, szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, projektach, świetlicach itp.

Powstanie także scenariusz zajęć antyprzemocowych dla dzieci w wieku 8-12 lat z wykorzystaniem nagrania spektaklu – wspomnianej już bajki profilaktycznej „Żabia sprawa”. Scenariusz wraz z materiałami zostanie udostępniony online na prawach creative commons. Powstanie również informator dla dzieci i młodzieży, z którego dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku doświadczania przemocy, dyskryminacji czy mowy nienawiści.

Przeciwdziałanie przemocy to przede wszystkim odpowiednia edukacja antyprzemocowa, dostosowana do wieku, kompetencji i potrzeb uczestniczek i uczestników. W ramach projektu „Szanuję, bezpieczeństwo buduję” Fundacja będzie pracować z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi.

Według różnych statystyk i badań to kobiety znacznie częściej są pokrzywdzone przemocą. Statystyki policyjne podają, że w ostatnim roku przemocy doświadczyło 66 930 kobiet oraz 14 223 małoletnich. Z kolei badania prof. Beaty Gruszczyńskiej wskazują, iż rocznie w Polsce przemocy doświadcza 800 000 do miliona kobiet. Przemocy domowej doświadczają w zdecydowanej większości kobiety (około 90%), a jednocześnie w ok. 90% sprawcami jej sprawcami są mężczyźni. W tej sytuacji nie można zapomnieć o edukacji chłopców. To, co się sprawdza, to edukacja w temacie szanowania granic innych osób, ich potrzeb, ich odmowy w różnych sytuacjach, ich odrębności.

„Tego typu działania są bardzo potrzebne zwłaszcza teraz, gdy codziennie słyszymy o przypadkach przemocy skierowanej do osób w jakikolwiek sposób odróżniających się od innych. Bajka profilaktyczna to doskonałe, choć jeszcze zbyt rzadko używane narzędzie do edukowania dzieci ich językiem i kodem bajek, który doskonale znają” – mówi Anna Chęć, pomysłodawczyni projektu.

Fundacja Pozytywnych Zmian działa od 2010 roku. Zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, działaniami edukacyjnymi oraz monitoringiem instytucji publicznych pod kątem pomocy osobom doświadczającym przemocy. W ramach działań profilaktycznych Fundacja organizowała obozy rockowe dla dziewczyn i kobiet. Opublikowała również trzy raporty z wynikami monitoringu wraz z rekomendacjami dla instytucji zajmującymi się systemową pomocą osobom doświadczającym przemocy oraz sądów orzekających z art. 2017 k.k. czyli znęcania się nad osobą najbliższą.

W ramach projektu „Szanuję, bezpieczeństwo buduję” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego Fundacja będzie współpracować z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się pracą z młodzieżą oraz przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji: Fundacją z Pomysłem, Stowarzyszeniem Tęczówka, Nieformalną grupą Kobiety na Żywiecczyźnie oraz ART 207 – Artystyczną Grupą Antyprzemocową. Aktualne informacje: www.pozytywnezmiany.org


Źródło: Fundacja Pozytywnych Zmian
Organizator:

Fundacja Pozytywnych Zmian

Adres:

Cicha 7 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. SL

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • kobiety
  • młodzież
  • przeciwdziałanie przemocy