Przejdź do treści głównej

Tytuł Doktora Honoris Causa SUM dla założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej

autor(ka): Jakub Belina-Brzozowski
2017-10-06, 14:21
użytkownik
6 października, podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018, odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej - założycielce Polskiej Akcji Humanitarnej.

Władze SUM zdecydowały o uhonorowaniu Prezes PAH w uznaniu jej niezwykłego zaangażowania na rzecz niesienia pomocy ofiarom katastrof i konfliktów militarnych, podkreślając jednocześnie, że działalność Polskiej Akcji Humanitarnej jest w dużym stopniu ukierunkowana na profilaktykę zdrowotną – poprzez zapewnianie dostępu do bezpiecznej wody, godnych warunków sanitarnych czy promocję higieny. Pani Janina Ochojska-Okońska jest niekwestionowanym autorytetem moralnym i osobą mającą wielkie zasługi w ratowaniu życia ludzi zagrożonych wojną, klęskami żywiołowymi i strukturalnym ubóstwem, a jej postawa może być wzorem i doskonałą lekcją dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podczas pobytu we Francji w latach osiemdziesiątych Janina Ochojska-Okońska była wolontariuszką EquiLibre – organizacji dostarczającej pomoc humanitarną dla Polski. W 1984 roku ruszył stamtąd pierwszy transport leków (organizowany przez Alaina Michela i Pascala Loulmeta) – wśród osób, które koordynowały rozdawanie darów w Polsce, znalazła się między innymi Janina Ochojska-Okońska. W 1992 roku wyruszyła z francuskim transportem leków do Sarajewa. Po powrocie wystosowała apel do Polaków o pomoc dla ludności cywilnej Sarajewa– odpowiedź przerosła jej oczekiwania. W efekcie zorganizowano pierwszy polski transport z pomocą mieszkańcom oblężonego Sarajewa.

Potrzeba sprawczości polskiego społeczeństwa doprowadziła do powstania w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej, której fundatorami są Janina Ochojska-Okońska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Od początku swojego zaangażowania w pomoc humanitarną, Janina Ochojska-Okońska działa na rzecz osób potrzebujących wsparcia z powodu kryzysów humanitarnych: katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

W latach 2009-2011 była członkiem Grupy Doradczej CERF. Jest również laureatką wielu prestiżowych nagród, wśród których na szczególną uwagę zasługują: tytuł „Kobiety Europy” przyznany przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagroda Pax Christi International Peace Award (1995), nagroda Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Order Kawalera Legii Honorowej przyznawany przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagroda im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczenie Bene Merito przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagroda Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku Janina Ochojska-Okońska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Obecnie Polska Akcja Humanitarna pomaga w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na Ukrainie, prowadząc działania zwiększające dostęp do wody i godnych warunków sanitarnych, żywności, edukacji i bezpiecznego schronienia.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Polska Akcja Humanitarna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność charytatywna
  • działalność międzynarodowa
  • pomoc humanitarna
  • pomoc rozwojowa