Przejdź do treści głównej

Apel do prezydenta RP o weto ustawy o Narodowym Instytucie Wolności

użytkownik
Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych apeluje do prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

PODPISZ APEL >>

Apel może podpisać każdy z możliwością wpisania organizacji, z którą jest związany.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z apelem o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września 2017 r.

[...]

Dlaczego to jest ważne?

Uchwalona ustawa stwarza zagrożenie dla niezależności społeczeństwa obywatelskiego, niszcząc dotychczasowy system współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, czyniąc go zarówno nieprzejrzystym jak i obarczonym ryzykiem silnego upolitycznienia oraz wprowadzając możliwość różnicowania relacji z wybranymi organizacjami w oparciu o wiarę i światopogląd. Przebieg prac nad ustawą jak i przyjęte w niej rozwiązania naruszają podstawowe zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, zdefiniowane w Konstytucji oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, stanowiącą swoistą konstytucję III sektora.

Dopisana do ustawy preambuła zawęża zakres ustawy, ograniczając aksjologię do wartości chrześcijańskich, co z góry wyklucza i dyskryminuje mniejszości religijne i niewierzących. Tym samym ustawa staje w sprzeczności z preambułą Konstytucji RP, określającą wartości, do których się odwołuje w dużo szerszym ujęciu: „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski (…)”.

Dołączona do ustawy preambuła, w zestawieniu z art. 24, w którym wylicza się zadania, jakie realizować ma Narodowy Instytut, jasno wskazuje na niekonstytucyjne intencje ustawodawcy. Prowadzą one do ograniczania i profilowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z jednym tylko określonym światopoglądem i wykluczania z systemu państwowego wsparcia podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które w swoich działaniach nie odwołują się do zapisanych w preambule wartości. W preambule brak jakichkolwiek klauzul przeciwdziałających dyskryminacji mniejszości poprzez odwołanie do wartości europejskich i praw człowieka zapisanych w art. 2 traktatu unijnego i przyjętych przez Polskę porozumień helsińskich, będących fundamentem ruchów opozycji demokratycznej lat 70. i wielkiego ruchu Solidarności Sierpnia 80.

[...]

Zobacz pełną treść listu podpisanego przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: http://ofop.eu/aktualnosci/apel-do-prezydenta-rp-o-weto

Z poważaniem,

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dariusz Supeł - prezes zarządu

Weronika Czyżewska-Waglowska - wiceprezeska

Karolina Dreszer-Smalec - wiceprezeska

Iwona Janicka - członkini zarządu

Przemysław Dziewitek - członek zarządu

Łukasz Domagała - członek zarządu

 

PODPISZ APEL >>

Apel może podpisać każdy z możliwością wpisania organizacji, z którą jest związany.

Podpisy zbieramy poprzez portal naszademokracja.pl

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 10 4

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Psuje nie poprawia ~Danuta Przywara , Helsińska Fundacja Praw Człowieka 02.10.2017, 12:39 kolejna ustawa niezgodna z konstytucją, wyrzucająca do śmieci dotychczas wypracowane praktyki i te złe i te dobre, koncentrująca to, co z definicji lepiej funkcjonuje w w sposób możliwie mocno zdecentralizowany, pozwalająca na przejęcie kolejnego ważnego obszaru funkcjonowania kraju ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • państwo, polityka
  • prawa obywatela
  • prawo
  • współpraca z administracją