Przejdź do treści głównej

Oferta dla trenerów: Narzędzia do rozwoju kompetencji miękkich studentów/ absolwentów

autor(ka): Anna Bartosiewicz
2017-09-27, 11:57
użytkownik
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza trenerów, wykładowców, nauczycieli akademickich do skorzystania z bezpłatnego pakietu narzędzi do identyfikacji, oceny i rozwoju umiejętności „horyzontalnych” młodych ludzi opracowanego w ramach projektu „From Theory to Action – ACTYouth EU” w ramach programu Erasmus+.

Projekt został zrealizowany w latach 2015-2017 przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 5 partnerów: Eurosuccess Consulting – Lider Projektu (Cypr), Uniwersytet w Aveiro (Portugalia), Uniwersytet Europejski (Cypr), Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).

Produkty projektu stanowią idealne uzupełnienie zasobów trenerów oraz wykładowców uczelni wyższych w zakresie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów/absolwentów oraz tworzenia zindywidualizowanych ścieżek nauczania o treściach praktycznych i dostosowanych do potrzeb kursantów. Bezpośrednie zaangażowanie wykładowców oraz przedsiębiorców w proces tworzenia materiałów oraz narzędzi szkoleniowych w trakcie realizacji projektu pozwoliło na opracowanie produktów w oparciu o realne potrzeby i doświadczenia sektora MŚP.

Oferta szkoleniowa ActYouth zawiera:

1. Narzędzie ICT do oceny kompetencji studentów i absolwentów

Narzędzie ICT służy do pomiaru i oceny poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów/absolwentów diagnozując luki kompetencyjne i obszary wymagające poprawy. Użytkownicy narzędzia otrzymują spersonalizowaną informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji oraz mocnych i słabych stron.

2. Pakiet Szkoleniowy dla trenerów/nauczycieli akademickich i uczniów/studentów

Pakiet szkoleniowy dla trenerów/nauczycieli akademickich oraz uczniów/studentów zawiera instrukcje oraz praktyczne materiały szkoleniowe, wspierające rozwój kompetencji przedsiębiorczych grupy docelowej. Materiał obejmuje 10 obszarów kompetencji: komunikacja, umiejętności interpersonalne, dokładność, zdolność adaptacyjna, odporność na stres, zarządzanie sobą w czasie, świadomość biznesowa, orientacja na klienta, zarządzanie konfliktem oraz ICT. Wszystkie moduły szkoleniowe są realizowane zgodnie z programami szkoleniowymi oferującymi przewagę zajęć praktycznych, bo ponad 80% wszystkich zajęć jest realizowana w formie ćwiczeń, pracy grupowej, dyskusji itd.

3. Gra Symulacyjno-Edukacyjna

Gra symulacyjna to innowacyjna metoda szkoleniowa, która w praktyce uczy młodych ludzi funkcjonowania w świecie biznesu oraz daje możliwość rozwoju kompetencji w symulowanym środowisku. Gra ma na celu kształtowanie kompetencji i postaw przedsiębiorczych studentów/ absolwentów, którzy planują założenie i prowadzenie własnej firmy. Uzupełnieniem gry jest podręcznik oraz instrukcja dla trenera, zawierająca wskazówki do wykorzystania gry podczas zajęć.

Powyższe narzędzia pozwalają przeprowadzić trening rozwijający kompetencje przedsiębiorcze studentów/absolwentów i jednocześnie wskazują kierunek dalszego rozwoju w odniesieniu do indywidualnych potrzeb. Materiały pełnią rolę przewodnika, w którym każdy znajdzie najistotniejsze informacje i treści ułatwiające prowadzenie pełnej ścieżki szkoleniowej od diagnozy aktualnego stanu kompetencji do przeprowadzenia działań rozwojowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak symulacyjna gra edukacyjna.

Narzędzia ActYouth EU dostępne są bezpłatnie na oficjalnej stronie projektu http://www.actyouth.eu/pl w 5 wersjach językowych (język angielski, polski, grecki, portugalski, litewski).


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
Organizator:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Adres:

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 710 46 30

Faks:

81 746 13 24

E-mail:

anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

Www:

http://www.oic.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • kształcenie ustawiczne
  • młodzież
  • oświata
  • rozwój osobisty
  • rozwój zawodowy