Przejdź do treści głównej

Instytut Wolności przyspiesza. Komisja przyjęła projekt ustawy [aktualizowane]

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2017-09-12, 18:45
fot. Krzysztof Białoskórski, www.sejm.gov.pl
12 września 2017 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zakończyła pracę nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Już 13 września projekt trafi do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 12 września było trzecim spotkaniem, na którym posłowie z Komisji rozmawiali o projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na pierwszym odrzucono propozycje zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie projektu (zobacz: Nie będzie wysłuchania…). Podczas drugiego ponownie negatywnie zdecydowano o wysłuchaniu publicznym, po czym przepracowano ok. połowy artykułów rządowego przedłożenia (zobacz: Instytut Wolności. Komisja sejmowa nie zakończyła prac).

Czy Sejm uchwali ustawę do 15 września (na tym posiedzeniu)?

12 września posłowie z Komisji dotarli do końca projektu ustawy. Przyjęto kolejne poprawki w projekcie. Teraz ustawa z poprawkami trafi na posiedzenie plenarne Sejmu do drugiego czytania. Odbędzie się ono 13 września. To oznacza, że możliwe jest przyjęcie ustawy przez Sejm do końca tygodnia.


Poprawki w projekcie uwzględnione podczas posiedzenia Komisji:

 • skreślenie z art. 28 możliwości stosowania do realizacji zadań trybu innego niż z ustawy o działalności pożytku. Taka poprawka miała dać absolutną wyłączność przepisom ustawy o pożytku. Biuro Legislacyjne tłumaczyło jednak podczas posiedzenia, że nadal możliwe będzie stosowanie innych trybów, ponieważ tak wynika z całej konstrukcji ustawy.
 • przeniesienie ustępów dotyczących Komitetu ds. Pożytku Publicznego z części dotyczącej zmian w ustawie o pożytku (art. 39.) do przepisów przejściowych (była to propozycja Biura Legislacyjnego) oraz inne zmiany o charakterze legislacyjnym (proponowane przez Biuro Legislacyjne) w artykułach 39 i 40.
 • zmiana polegająca na umożliwieniu bardziej elastycznego tworzenia składu Komitetu ds. Pożytku Publicznego (w art. 39).
 • dodanie do ustawy nowego artykułu (po art. 40.) zmieniającego dysponenta środków z hazardu (zmiany w ustawie o grach hazardowych). Dysponentem będzie Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 • zmiany doprecyzowujące w art. 41. ust. 1. oraz w art. 42.
 • zmiana w art. 53. mająca spowodować wejście w życie części przepisów z dniem ogłoszenia ustawy (propozycja Biura Legislacyjnego). Chodzi o przepisy z art. 44. dotyczące obecnych pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pożytku, którzy trafią do Instytutu Wolności.
   

Poprawki proponowane i ODRZUCONE podczas posiedzenia Komisji:

 • skreślenie z art. 30 słów „samodzielnie lub”, co miałoby doprowadzić do sytuacji, że Instytut Wolności nie mógłby prowadzić działań samodzielnie, a jedynie we współpracy z organizacjami (w drodze otwartych konkursów).
 • skreślenie ustępów 2, 3 i 4 z artykułu 30. co miało być m.in. konsekwencją zmiany w art. 28. (skreślenie zapisów umożliwiających tworzenie regulaminu konkursu, czyli innego trybu konkursowego niż tryb z ustawy o pożytku). Skreślenie tych ustępów, w opinii proponujących zmianę, miałoby zapobiec sprzeczności ustawy o Instytucie Wolności z ustawą o działalności pożytku.
 • dodanie do art. 31. zapisu o otwartych konkursach ofert przy wspieraniu rozwoju instytucjonalnego organizacji. Bez tego zapisu artykuł 31. daje bardzo dużą dowolność w przyznawaniu środków w tym zakresie.
 • wykreślenie zmian do ustawy o pożytku zaproponowanych w artykule 39. dotyczących Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Uzasadnieniem dla tej propozycji był brak konsultacji publicznych tych elementów ustawy, które wprowadzają Komitet. Propozycja ta w ogóle nie była poddana pod głosowanie, ponieważ Biuro Legislacyjne uznało ją za niepoprawną formalnie.
 • zmiana w art. 46. dotycząca terminów na wydanie nowych rozporządzeń - proponowano, żeby stare rozporządzenia zachowały moc, bez wskazania ostrego terminu na wydanie nowych (co jest dość skomplikowane i czasochłonne - szczególnie jeśli planuje się przeprowadzenie realnych, a nie fasadowych, konsultacji).
 • zmiana w art. 53. mająca opóźnić przeniesienie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, aby konkursy na 2018 r. ogłoszone były jeszcze w ramach starych przepisów.


Dlaczego projekt ustawy o NIW-CRSO jest ważny?

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego proponuje stworzenie nowej instytucji, która stanie się najważniejszym podmiotem dla NGO w Polsce. Będzie zarządzała środkami dla organizacji pozarządowych, na początku Funduszem Inicjatyw Obywatelskich oraz nowym funduszem zasilanym opłatami z hazardu. Instytut – Centrum ma również tworzyć i realizować programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

zobacz ostatnie OPINIE NA TEMAT NIW-CRSO

 


Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego trafił do Sejmu na początku lipca 2017 r. 12 lipca rozpoczęło się jego pierwsze czytanie. Na kolejnym posiedzeniu (ostatnim przed wakacjami w 2017 r.) posłowie skierowali projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, druk nr 1713, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 9 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • społeczeństwo obywatelskie
 • społecznicy
 • władze organizacji
 • współpraca z administracją