Przejdź do treści głównej

„Świetlicowe ATR – akcje”

autor(ka): Grażyna Sędziak
2017-09-11, 09:42
użytkownik
Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów odnosi się do problemu braku pomysłów: do czego świetlica ma we wsi służyć? Jakie funkcje ma spełniać? Jak organizować jej działalność? Jego istota polega na opracowaniu przez mieszkańców całorocznego programu aktywności z wykorzystaniem wiejskich świetlic i innych lokalnych zasobów oraz na jego wdrożeniu z udziałem mieszkańców, we współpracy z samorządem lokalnym i innymi partnerami.

Projekt realizowany jest od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku, dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pozyskane środki pieniężne pozwoliły na zaproponowanie różnorakich działań w czterech gminach wielkopolski wschodniej, a konkretnie subregionu konińskiego są to: Koło, Olszówka, Rzgów i Turek.

W każdej z nich utworzono grupy, które obejmują od dwóch do czterech sołectw a w sumie jest ich jedenaście. Uczestnicy to mieszkańcy wsi zaangażowani w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, członkinie kół gospodyń wiejskich, członkowie ochotniczych straży pożarnych, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp. Reprezentanci wszystkich grup pokoleniowych: młodzieży, dorosłych i seniorów. Ponadto do projektu zaangażowani są wójtowie, sołtysi, członkowie rad sołeckich, radni gminni, pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele jednostek kultury i edukacji, którzy są cennymi partnerami wspomagającymi rozwój działalności świetlic wiejskich.

Po co właśnie taki projekt?

Głównym celem jest zwiększenie i pobudzenie aktywności mieszkańców wsi poprzez opracowanie i przetestowanie całorocznych programów aktywności oraz wdrożenie minimum czterech wybranych inicjatyw lokalnych.

Tak więc projekt odnosi się do problemu braku pomysłów: do czego świetlica ma we wsi służyć? Jakie funkcje ma spełniać? Jak organizować jej działalność?

Jego istota polega na opracowaniu przez mieszkańców całorocznego programu aktywności z wykorzystaniem wiejskich świetlic i innych lokalnych zasobów oraz na jego wdrożeniu z udziałem mieszkańców, we współpracy z samorządem lokalnym, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i jednostkami pomocniczymi. Projekt nawiązuje przy tym do tradycji (obyczaju, kultury, kulinariów, rzemiosła i in.) i jest zorientowany na rozwój – zarówno w kontekście indywidualnym (rozwój kompetencji), jak i lokalnym (animowanie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju).

Projekt „Świetlicowe ATR-akcje” skupia się na animowaniu aktywności, kultywowaniu tradycji i pobudzaniu rozwoju w powstałych czterech grupach. Zmierza do zmobilizowania i pełnego wykorzystania lokalnych zasobów na bazie całorocznych programów aktywności, sporządzonych i realizowanych z udziałem mieszkańców.

Kolejne kroki projektu to wiosenne warsztaty kompetencyjne oraz debaty diagnozujące stan posiadanych zasobów. Jesienią prowadzone są gminne warsztaty strategiczne, które prowadzą do etapu testowania czyli realizacji wybranych inicjatyw.


Pliki do pobrania

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • rozwój lokalny
  • wieś
  • wspólnoty i społeczności lokalne