Przejdź do treści głównej

Czym jest Unia Europejska?

autor(ka): Anna Dworak
2017-09-05, 10:18
użytkownik
Wrzesień wystartował, a wraz z nim dzieci wróciły do szkół. Nadszedł czas nauki, poznawania nowych rzeczy i zgłębiania informacji. Pytanie, czym jest Unia Europejska dla niektórych może wydawać się oczywiste, jednakże przy wielości informacji płynącej różnymi kanałami postanowiliśmy przytoczyć kilka kwestii określonych prawem Unii Europejskiej.

Wrzesień wystartował, a wraz z nim dzieci wróciły do szkół. Nadszedł czas nauki, poznawania nowych rzeczy i zgłębiania informacji. Przekazywanie informacji jest jednym z działań realizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław. Pytanie czym jest Unia Europejska dla niektórych może wydawać się oczywiste, jednakże przy wielości informacji płynącej różnymi kanałami postanowiliśmy przytoczyć kilka kwestii określonych prawem Unii Europejskiej.

Regulacje prawne

Unia Europejska to organizacja ponadnarodowa. W jej skład wchodzi 28 państw z terenu Europy. Zgodnie z artykułem 2 Traktatu o Unii Europejskiej: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Celem Unii Europejskie jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób w powiązaniu z właściwym środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości (ar. 3 TUE). Tym samym Unia Europejska ustanawia rynek wewnętrzny oraz unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.

Co może Unia, a czego nie

Zgodnie z artykułem 5 ww. Traktatu wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich. Prawo unijne określa konkretnie, które dziedziny należą do kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej. UE posiada kompetencje wyłączne w następujących obszarach: unia celna, ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, polityka pieniężna dla krajów strefy euro, ochrona żywych zasobów morza w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, wspólna polityka handlowa, zawieranie umów międzynarodowych na określonych warunkach.

Warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Precyzyjna odpowiedź na pytanie czym jest Unia Europejska może przysporzyć niektórym kłopotu. Formułując odpowiedź na to pytanie trzeba dostosować je do grupy docelowej. Informacje o Unii Europejskie otrzymują również dzieci. Serdecznie zachęcamy grupy przedszkolne i klasy 1-3 szkoły podstawowej do zapisywania się na warsztaty „Unia Europejska dla najmłodszych” realizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017. Zostały ostatnie wolne miejsca. W ramach warsztatów najmłodsi poznają podstawowe informacje o Unii Europejskiej. Oprócz odpowiedzi na pytanie: czym jest Unia Europejska, najmłodsi dowiedzą się: ile państw wchodzi w jej skład i jakie to państwa, a także kim jest Syriusz i skąd pochodzi jego imię. Zachęcamy do zapisywania się mailowo lub telefonicznie.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Strona PIEED-Wrocław
Miejsce: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław, Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie
Organizator:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław

Adres:

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie

Tel.:

71 723 73 51

E-mail:

europedirect-wroclaw@europedirect-wroclaw.pl

Www:

http://www.europedirect-wroclaw.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • integracja europejska
  • współpraca międzynarodowa