Przejdź do treści głównej

Stypendyści Georgetown Leadership Seminar 2017 Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego [relacja]

autor(ka): Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
2017-09-01, 11:38
użytkownik
Magdalena Brzozowska i Piotr Zygadło zostali tegorocznymi stypendystami Georgetown Leadership Seminar, wskazanymi przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego. Nazwiska stypendystów ogłoszone zostały podczas spotkania „Karski dla liderów”.

Magdalena Brzozowska jest prawniczką w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracowała także w Afganistanie przy wdrażaniu reform prawnych, była zaangażowana w działania przeciwko przemocy oraz nadużyciom wobec afgańskich kobiet. Współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Piotr Zygadło jest ekonomistą, europeistą i politologiem. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju. Był zaangażowany w negocjacje funduszy unijnych, z których obecnie korzysta Polska.

Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego Ewa Junczyk-Ziomecka podkreśliła, że stypendyści działają aktywnie zawodowo i społecznie w duchu idei Jana Karskiego.
„Takie przywództwo jest ogromnie wymagające - powiedziała Prezes Fundacji.

„Nakazuje zastąpienie egoizmu - empatią, strachu – odwagą. Lider nie odwraca wzroku, gdy słabszemu dzieje się krzywda’ – dodała Ewa Junczyk-Ziomecka. Zaznaczyła, że z dziedzictwa Jana Karskiego płynie obowiązek dla środowiska prawniczego, akademickiego i politycznego, aby nieustępliwie stać na straży prawa, które chroni przed naruszaniem podstawowych wolności, nie pozwala na ludobójstwo, zbrodnie wojenne i na pogwałcanie ludzkiej godności w żadnej postaci.

Stypendia Georgetown Leadership Seminar to jedna z najważniejszych corocznych inicjatyw Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Seminarium organizowane jest przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown, na którym uczył profesor Jan Karski Celem seminarium jest promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów, poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

Podczas spotkania zaprezentowana została także aplikacja, umożliwiająca użytkownikom smartfonów spacer po Warszawie śladami Jana Karskiego.
Na trasie spaceru znalazły się związane z Emisariuszem miejsca w stolicy – m.in. kamienica przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie Karski złożył przysięgę konspiracyjną,
dom przy ul. Czerwonego Krzyża w którym przygotowywał z nasłuchu raporty dla Armii Krajowej, nadwiślański bulwar imienia Jana Karskiego i ławeczka Karskiego przed muzeum POLIN.

***

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego od 2011 roku upowszechnia wartości uosabiane przez Jana Karskiego – odwagę, odpowiedzialność, poszanowanie godności człowieka oraz dialog międzykulturowy. W ramach ogólnopolskich kampanii edukacyjnych przekonuje, młodzież, że warto żyć zgodnie z najwyższymi standardami służby publicznej
w oparciu o wzajemną tolerancję.


Źródło: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Organizator:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • integracja europejska
  • polityka międzynarodowa
  • współpraca międzynarodowa