Przejdź do treści głównej

Firmy zaopatrujące się w nielegalne drewno z Puszczy Białowieskiej mogą stracić certyfikat FSC

autor(ka): Fundacja WWF Polska
2017-09-01, 11:18
użytkownik
Fot. WWF Polska
W związku z prowadzonymi i planowanymi cięciami w Puszczy Białowieskiej, w nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka, WWF Polska nawołuje firmy posiadające certyfikat FSC, aby nie kupowały nielegalnego drewna pochodzącego z tego obszaru. Forest Stewardship Council (FSC), najbardziej rozpoznawalna organizacja certyfikująca drewno i gospodarkę leśną, opublikowała stanowisko, w którym rekomenduje nieużywanie drewna z Puszczy Białowieskiej.

31 sierpnia 2017  zostało opublikowane stanowisko FSC 2w sprawie pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. FSC wyraża zaniepokojenie pozyskaniem drewna w ramach tak zwanych cięć sanitarnych, negatywnie wpływających na wysokie wartości przyrodnicze lasu oraz ryzykiem łamania prawa. W swoim stanowisku FSC rekomenduje nieużywanie drewna pozyskanego w Puszczy Białowieskiej w ramach certyfikowanego łańcucha dostaw.

Certyfikat FSC zobowiązuje firmy, które go posiadają do korzystania wyłącznie z legalnego drewna, którego pozyskanie nie wpływa na pogorszenie wysokich wartości przyrodniczych lasu. Powinien być on gwarancją zrównoważonego korzystania z gospodarki leśnej, legalności pochodzenia surowca i pochodzenia z terenów, na których jego pozyskanie nie narusza wybitnych wartości lasu.

“Korzystanie z legalnych źródeł zakupu surowca obowiązuje oczywiście wszystkie przedsiębiorstwa, jednak na posiadaczach certyfikatu FSC leżą szczególne zobowiązania związane z ochroną polskich lasów” - mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska.

Posiadacz certyfikatu FSC jest zobowiązany między innymi do przestrzegania wartości FSC, co obliguje certyfikowaną firmę do tego, by nie była bezpośrednio, ani pośrednio, zaangażowana, w tym poprzez zakup drewna, w nielegalną wycinkę lasów oraz niszczenie wysokich walorów przyrodniczych w ramach operacji leśnych. Prowadzone obecnie w Puszczy Białowieskiej cięcia naruszają prawo przez niezastosowanie się do wiążącego sądowego środka procesowego (Postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lipca 2017 r.) oraz naruszenie obowiązującego aktu prawa miejscowego – ustanowionego dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 Planu Zadań Ochronnych. Dodatkowo wycinka stwarza zagrożenie dla wybitnych wartości Puszczy Białowieskiej, do których należą między innymi cechy stanowiące o jej uznaniu za obszar Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, co zostało stwierdzone przez Komitet Światowego Dziedzictwa2, kompetentny w tym zakresie oficjalny organ UNESCO.

Łamanie prawa i w konsekwencji możliwość utraty certyfikatu FSC dotyczy zarówno kupujących drewno z terenów Puszczy Białowieskiej3, jak i firm, które prowadzą tam cięcia. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, zarządzająca nadleśnictwami puszczańskimi, jako posiadacz certyfikatu również powinna przestrzegać zasad FSC. Do wszystkich tych firm i instytucji WWF Polska wysłała listy i wystąpiła z prośbą o przestrzeganie prawa oraz zasad FSC poprzez unikanie zakupów i wycinki nielegalnego drewna z Puszczy Białowieskiej. Fundacja WWF Polska przypomniana, że brak przestrzegania tych wymagań prowadzić może do utraty tego certyfikatu.

 

_________

1 https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1946, treść oświadczenia po polsku: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/8

2 http://whc.unesco.org/en/soc/3614

3 Zgodnie z listą nabywców drewna pochodzącego z Nadleśnictwa Białowieża w 2017 roku załączoną do pisma Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr ZM.802.169.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. (https://oko.press/images/2017/08/lasy_info_publ.pdf)


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja WWF Polska
Organizator:

Fundacja WWF Polska

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • gospodarka
  • ochrona przyrody