Przejdź do treści głównej

Trwa nabór na afiliowane ośrodki działaj lokalnie w ramach Programu „Działaj Lokalnie”

autor(ka): Weronika Chrapońska
2017-08-30, 16:14
użytkownik
ODL działaj lokalnie
Szukamy organizacji pozarządowych, które chciałaby dołączyć do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys. osób.

W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

Dlaczego warto dołączyć do sieci ODL?

Program „Działaj Lokalnie” jest największym programem grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest najstarszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, służącym za wzór dla innych modeli dystrybucji środków finansowych. Z udziałem w Programie wiąże się szereg korzyści zarówno dla organizacji, która staje się ODL jak i dla jej partnerów Najważniejsze z nich to:

  • Możliwość korzystania z marki Programu „Działaj Lokalnie” i współpracy z pozostałymi 66 ODL.
  • Możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia (m.in. szkoleń, warsztatów, spotkań regionalnych, webinariów itp.) .
  • Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na administrowanie Programem na poziomie lokalnym.
  • Dostęp do elektronicznego generatora Programu, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe.
  • Możliwość udziału w wewnętrznych konkursach, w których przyznawane są nagrody finansowe służące inspiracji i podnoszeniu motywacji.
  • Wsparcie merytoryczne ze strony PAFW oraz ARFP.

Kogo szukamy?

Prężnie działających organizacji, których celem jest rozwój lokalnego otoczenia, z miejscowości nie liczących więcej niż ok. 50 tys. mieszkańców. Szczegółowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdziecie w regulaminie dostępnym na stronie Programu Działaj Lokalnie.

Nabór trwa od 17 lipca 2017 roku. Planowane jest wyłonienie 2-4 organizacji, które jako Afiliowane ODL dołączą do Sieci ODL. Rozpoczęcie działalności nowych Ośrodków w Programie nastąpi na początku 2018 roku.

Informacji w sprawach naboru udziela Paweł Zań, pod numerem telefonu 22 622 02 09 wew. 15, oraz poprzez e-mail: .


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Działaj Lokalnie
Data wydarzenia: od 2017-07-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • organizacje wspierające
  • rozwój lokalny