Przejdź do treści głównej

Komitet nagrody LUI Che Woo - Prize for World Civilisation ogłasza laureatów za rok 2017 oraz specjalne obszary zainteresowania na rok 2018

autor(ka): Centrum Prasowe PAP
2017-08-23, 12:59
użytkownik
22 sierpnia 2017 r. w Hongkongu ogłoszono laureatów nagrody LUI Che Woo - Prize for World Civilisation za rok 2017 oraz specjalne obszary zainteresowania w każdej z kategorii nagród na rok 2018.

Laureatami nagrody LUI Che Woo za rok 2017 są:

Nagroda w kategorii 1: Zrównoważony rozwój na świecie (nagroda za zrównoważony rozwój)

Obszar specjalny: zapobieganie zmianom klimatycznym

Laureat: XIE Zhenhua

Xie Zhenhua otrzymał nagrodę za zrównoważony rozwój ze względu na kluczową rolę odegraną przez niego w przewodzeniu międzynarodowym negocjacjom, które doprowadziły do powstania porozumienia paryskiego w roku 2015. Kolejnym powodem do nadania wyróżnienia jest pionierska rola odegrana przez Xie w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym w Chinach, przez co kraj stał się wzorem do naśladowania przez inne rozwijające się gospodarki. Xie wniósł ogromny wkład w zapobieganie zmianom klimatycznym.

Nagroda w kategorii 2: Poprawa dobrobytu ludzkości (nagroda w zakresie poprawy dobrobytu)

Obszar specjalny: walka z ubóstwem

Laureat: Landesa

Organizacja Landesa otrzymała nagrodę w zakresie poprawy dobrobytu za promocję reformy posiadania gruntów mającej na celu przekazanie ich własności rolnikom. W ciągu ostatnich 50 lat organizacji udało się zapewnić prawa własności gruntów ponad 120 milionom najbiedniejszych rodzin na świecie w ponad 50 krajach. Organizacja Landesa wniosła znaczący wkład w walkę z ubóstwem przez wdrażanie koncepcji pomocy innym w pomaganiu samym sobie.

Nagroda w kategorii 3: Promowanie pozytywnej postawy życiowej i zwiększania ilości pozytywnej energii (nagroda za pozytywną energię)

Obszar specjalny: promocja harmonii między zróżnicowanymi grupami

Laureat: Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyróżniony został nagrodą za pozytywną energię za wyróżniające się dokonania w zakresie proaktywnego zachęcania paraolimpijczyków do udziału w zawodach sportowych, zapewniania nadziei osobom z ograniczoną sprawnością oraz zmiany zakorzenionego podejścia społeczeństwa do tej grupy. Komitetowi udało się z powodzeniem promować harmonię między zróżnicowanymi grupami i szerzyć pozytywną energię na całym świecie.

"W imieniu rady zarządców i jury nagrody z całego serca gratuluję trójce laureatów, którzy są najlepsi w swoich kategoriach. Chcielibyśmy podziękować laureatom za ich wkład w społeczeństwo i wyrażamy szczerą nadzieję, że dalej będą prowadzić swoją działalność i odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu cywilizacji światowej, przynosząc korzyści jeszcze większej liczbie osób" - skomentował dr Lui Che Woo, założyciel i przewodniczący Rady Zarządców (rady nagrody LUI Che Woo).

"Otrzymanie nagrody LUI Che Woo jest niesamowitym wyróżnieniem. Nagroda jest wyrazem uznania mojego wkładu, pracy mojego zespołu i, co najważniejsze, naszej ojczyzny za zasady, kroki i działania oraz w szczególności postępy na tym polu. Wyróżnienie z pewnością potwierdza wartość naszej pracy, zachęca nas do dalszych wysiłków i motywuje do osiągania jeszcze lepszych rezultatów w przyszłości" - skomentował Xie Zhenhua.

"Wieści o otrzymaniu przez nas nagrody LUI Che Woo były wielką niespodzianką. To, co wyróżnia nagrodę w zakresie poprawy dobrobytu LUI Che Woo to jej elastyczność i możliwość skierowania uwagi tam, gdzie jest ona najpotrzebniejsza. Dzięki temu możemy zajmować się takimi kwestiami, które według nas są najpilniejsze i najskuteczniejsze jeżeli chodzi o podnoszenie standardu życia najbiedniejszych kobiet i mężczyzn na świecie" - dodał Chris Jochnick, prezes i główny dyrektor wykonawczy organizacji Landesa.

"Fantastyczne wieści! Otrzymanie przez nas nagrody za pozytywną energię i zdobycie wyróżnienia w tak elitarnym konkursie od wybitnego grona jury prowadzonego przez samego Lui jest niesamowite. Jury jest przekonane, że przewodzi nam duch paraolimpijski, a drugą nazwą ducha olimpijskiego jest właśnie pozytywna energia. Bardzo cieszymy się z tego, że dwie grupy ludzi z pomysłami i podejmujących działania łączą się w jednym miejscu. Jest to dla nas wielki zaszczyt" - skomentował prezes Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego sir Philip Craven.

"Trzypoziomowa struktura nagrody gwarantuje, że wszyscy laureaci zostali skrupulatnie ocenieni pod względem wartości działań i wkładu w każdej kategorii oraz że faktycznie zasługują na to wyróżnienie. Mamy nadzieję, że laureaci uznają nagrodę za zachętę do dalszej pracy" - skomentował profesor Lawrence J. Lau, przewodniczący komisji rekomendującej kandydatów do nagrody.

Nagroda LUI Che Woo jest międzynarodowym, innowacyjnym wyróżnieniem multi-sektorowym, które rozwija się wraz z postępem czasu. W celu dostosowania się do ciągle ewoluujących globalnych potrzeb i wyzwań każdego roku w kategoriach nagrody wyznaczane są specjalne obszary zainteresowania.

Specjalne obszary zainteresowania na rok 2018 nagrody to:

Kategoria nagrody | Specjalny obszar zainteresowania na rok 2018

Nagroda za zrównoważony rozwój | Rozwój odnawialnych źródeł energii

Nagroda w zakresie poprawy dobrobytu | Ograniczenie konsekwencji katastrof naturalnych

Nagroda za pozytywną energię | Eliminacja analfabetyzmu

Nominacje do konkursu odbywają się poprzez zaproszenia. Komitet nagrody LUI Che Woo rozsyła zaproszenia do ponad 1000 rektorów uniwersytetów, instytucji naukowych i organizacji zawodowych, którzy nominują kandydatów. Nominacje przyjmowane są niezależnie od rasy, religii i obywatelstwa osób fizycznych oraz siedziby organizacji.

Więcej na temat nagrody LUI Che Woo można znaleźć na stronie www.luiprize.org.


Informacja pochodzi z Centrum Prasowego PAP


Źródło: Centrum Prasowe PAP; LUI Che Woo Prize Limited
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • ekologia, środowisko
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • sport