Przejdź do treści głównej

Dlaczego warto wziąć udział w X Ogólnopolskim Forum Pełnomocników?

autor(ka): Miłosz Ukleja
2017-08-17, 14:00
użytkownik
archiwalne
X Ogólnopolskie Forum Pełnomocników jest okazją do wspólnej dyskusji o najistotniejszych obecnie wyzwaniach stojących przed środowiskiem pozarządowymi i samorządem terytorialnym oraz do poznania rozwiązań, jakie wypracowały liczne jednostki samorządu w Polsce w zakresie bieżącej, codziennej praktyki współpracy. Zbigniew Wejcman, prezes Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, zaprasza na X OFP.

Dobra współpraca III sektora i jednostek samorządu terytorialnego jest przedmiotem licznych analiz i opracowań. W 2012, w oparciu o doświadczenie kilkuset samorządowców, liderów organizacji oraz badaczy, pod auspicjami ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powstał nawet Model Współpracy, do którego odwołują się gminy, powiaty i województwa projektując swoje lokalne czy regionalne rozwiązania. Wymiana informacji, podnoszenie kompetencji i nabywanie wiedzy o udanych wdrożeniach w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym jest w tym kontekście kluczowym dobrem dla przedstawicieli JST. Na szczęście reprezentanci urzędów jednostek samorządu terytorialnego mogą bezpośrednio uczestniczyć w takich wewnątrzśrodowiskowych dyskusjach, w tym w corocznym Ogólnopolskim Forum Pełnomocników.

Pełnomocnicy są osobami na co dzień pracującymi w JST, w których zakresie obowiązków mieści się koordynacja działań związanych ze współpracą jednostki z lokalnym III sektorem. Idea cyklicznych spotkań tego środowiska jest sukcesywnie realizowana przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT już od 2009 r., kiedy to Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – organizacja członkowska Sieci SPLOT – zorganizowało pierwsze w Polsce tego typu spotkanie.

CO WYDARZY SIĘ W TRAKCIE X OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PEŁNOMOCNIKÓW?

Wśród tematów, jakie przewinęły się przez kolejne Fora były m.in. takie kwestie, jak:

  • nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach
  • szanse wdrożenia formuły rozliczania za rezultaty
  • stosowanie Modelu Współpracy, korzyści i przykłady
  • trudności w stosowaniu otwartych konkursów ofert
  • najważniejsze wyzwania współpracy JST i III sektora
  • uczestnictwo obywateli w zarządzaniu JST
  • dialog obywatelski i społeczny na poziomie JST

Przygotowanie i prowadzenie większości sesji i warsztatów oddane jest samym pełnomocnikom, którzy wolontarystycznie poświęcają swój czas, aby zaprezentować pewne doświadczenia, poprowadzić dyskusję, zapisać konkluzje. Wkład pracy samorządowców w przebieg Forum jest bezdyskusyjną i niezwykle cenną wartością, na jakiej opiera się sukces tych ogólnopolskich spotkań.

Warto podkreślić, że kolejnych latach w spotkaniach pełnomocników uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich m.in. premier Tadeusz Mazowiecki, Henryk Wujec z kancelarii Prezydenta RP, Marcin Wojdat – sekretarz m.st. Warszawy, Wojciech Kaczmarczyk z KPRM, czy jeden z liderów III sektora Kuba Wygnański. Były niezapomniane wystąpienia, słowa zachęty i podziękowania, wspólne zdjęcia i krótkie rozmowy w kuluarach.

W tym roku Sieć SPLOT oraz Urząd m.st. Warszawy zapraszają na X Ogólnopolskie Forum Pełnomocników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, które odbędzie się w Warszawie w dn. 7 września br. w WCIES przy ul. Starej 4.

Tegoroczne spotkanie koncentruje się wokół powstających rozwiązań mogących w przyszłości uzupełnić, a nawet zastąpić dotychczasowe modele finansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizatorzy liczą też na zainteresowanie kwestiami partycypacji, w tym konsultacji z mieszkańcami, ponieważ pomijanie tego aspektu w pracy władz publicznych często wywołuje słuszny opór społeczny. Dyskutowana będzie również rola rodzącego się sektora społecznościowego, pozostającego poza nurtem organizacji pozarządowych, ale coraz ważniejszego partnera dla samorządu terytorialnego w Polsce. Jak zawsze też odbędzie się warsztat poświęcony codziennej praktyce współpracy – dotacjom, rozliczaniu i kontroli, wdrażaniu rzadziej spotykanych form współpracy finansowej i niefinansowej.

Planowane Forum będzie dziesiątym, jubileuszowym spotkaniem, organizatorzy liczą więc na obecność blisko 120 osób z urzędów gmin, powiatów i województw (ze względu na ograniczoną liczbę uczestników maks. 2 osoby z jednej JST). Forum organizowane jest we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

PROGRAM:

przesłany w załączeniu, dostępny również online: https://www.dropbox.com/s/ydov12ikchet927/PROGRAM%20OG%C3%93LNOPOLSKIEGO%20FORUM%20PE%C5%81NOMOCNIK%C3%93W.pdf?dl=0

REJESTRACJA:

W celu rejestracji na Forum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji online. Formularz zapisów dostępny jest pod adresem:

https://goo.gl/forms/YqffiHGPnEi6OJ792

INFORMACJA O WYDARZENIU:

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2088248.html

 

O udziale w Forum Pełnomocników decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeń będzie aktywny do dnia 3 września, o ile limit uczestników nie zostanie wcześniej przekroczony.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Forum Pełnomocników zostaną o tym poinformowane drogą meilową do dnia 4 września 2017r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt meilowy lub telefoniczny.

Zapraszamy do polubienia wydarzenia na Facebooku >>


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Materiał własny
Miejsce: WCIES, Stara 4, Warszawa,
Data wydarzenia: 2017-09-07
Organizator:

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - Biuro

Adres:

Szpitalna 5 , 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

E-mail:

biuro@siecsplot.pl

Www:

http://www.facebook.com/siecsplot 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją