Przejdź do treści głównej

Mentoring pomiędzy nauczycielami

autor(ka): Maria Karkowska
2017-08-09, 12:04
użytkownik
Badania wskazują, że istnieje zależność pomiędzy współpracą nauczycieli a osiągnięciami uczniów oraz że nauczyciele, którzy otrzymali wsparcie od bardziej doświadczonych kolegów, rzadziej rezygnują z pracy w zawodzie. Dlatego celem mentoringu w środowisku szkolnym jest wyposażenie nowego (początkującego) nauczyciela w system wsparcia, który pomoże mu odnieść sukces w pracy w szkole.

Uważamy, że mentoring pomiędzy nauczycielami jest wartościowym narzędziem wdrażania nowych nauczycieli do zawodu i miejsca pracy na wszystkich etapach edukacji i powinien być promowany i realizowany w szkołach ze szczególną uwagą.

Opracowany przez nas model, choć testowany był w szkołach średnich, jest na tyle uniwersalny, że może być stosowany w każdym typie szkół, również w szkołach podstawowych a jego wdrożenie nie „kłóci się” ze stażem odbywanym przez początkujących nauczycieli, gdyż może odbywać się równolegle. A ponadto jest szansą dla tych nauczycieli, którzy nie mogą z różnych przyczyn być stażystami. Co istotne, uważamy, że mentoringiem można objąć także nauczycieli, którzy posiadają już staż nauczycielski ale wciąż nie czują się dobrze w swej roli, bądź takich, którzy zmielili miejsce swej pracy na inny rodzaj szkoły lub podejmują pracę w nowym dla siebie środowisku.

Z naszych spostrzeżeń podczas fazy testowej wynika, że mentoring jest szczególnie ważny w szkołach specjalnych, gdzie nauczyciel musi obok funkcji dydaktycznej spełniać jeszcze wiele innych ról oraz posiadać szczególne kompetencje. I właśnie tu pomoc mentora jest szczególnie ważna.

Opracowany przez nas model mentoringu pomiędzy nauczycielami opiera się na czterech filarach:

  1. dobrowolności – ani mentor, ani jego podopieczny nie powinni być zmuszani lub zobowiązani do relacji mentorskiej,
  2. relacja i dopasowanie pary mentor-podopieczny powinny być oparte na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji obu stron,
  3. mentor jest świadomy swojej roli i jest do niej przygotowany,
  4. dyrekcja szkoły umożliwia i wspiera funkcjonowanie mentoringu pomiędzy nauczycielami w danej szkole.

Szczególnie ważna rola w mentoringu pomiędzy nauczycielami przypada mentorowi, który jest nauczycielem pracującym w tej samej szkole, co podopieczny. Jego podejście i kompetencje są podstawowym czynnikiem wpływającym na sukces programu mentoringu.

O tym, czy dana osoba, a w tym przypadku nauczyciel, może właściwie pełnić rolę mentora, decydują następujące kryteria:

  1. Posiadanie odpowiednich cech osobowościowych.
  2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia w zawodzie nauczyciela.
  3. Odpowiednia postawa oraz motywacja.

Dlatego uważamy, że szczególną uwagę należy poświęcić odpowiedniemu przygotowywaniu nauczycieli chcących pełnić funkcję mentora, w szczególności przez szkolenie „MENTOR” przygotowane w ramach naszego projektu.

Ponadto możliwość i zasady wdrożenia mentoringu pomiędzy nauczycielami zależy od kadry zarządzającej szkołą, a przede wszystkim od dyrekcji szkoły. Bardzo ważnym jest przekonanie dyrekcji szkoły do mentoringu tak, aby mogła ona wesprzeć odpowiednią jego realizację.

O wszystkich istotnych aspektach mentoringu pomiędzy nauczycielami można się dowiedzieć z opracowanych przez nas materiałów:

1. Podręcznik. Model mentoringu pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych.

2. Zestaw materiałów treningowych. Trening dla Nauczycieli Mentorów.

3. Poradnik. Jak wdrożyć model mentoringu w szkole – wskazówki dla szkół.

Te oraz inne dodatkowe materiały w języku polskim oraz angielskim znajdują się na stronie internetowej projektu: http://edu-mentoring.eu/

Dostęp do materiałów jest bezpłatny zgodnie z zasadami Creative Commons 4.0 International license.

Ponadto, Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych oferuje swoją pomoc we wdrożeniu mentoringu oraz szkoleniu mentorów.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
Miejsce: Kraków
Organizator:

Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "Inncrea"

Adres:

Plac Matejki 10 3, 31-157 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 429 47 81

E-mail:

mf@kszia.internetdsl.pl

Www:

http://www.inncrea.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • kształcenie ustawiczne
  • oświata