Przejdź do treści głównej

Wspieranie młodzieży na rynku pracy - rekomendacje dla instytucji rynku pracy

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-05, 22:50
Ministerstwo Rozwoju przedstawia raporty, które są rekomendacjami dla instytucji rynku pracy. Wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży.

MR zachęca wszystkie instytucje rynku pracy do wykorzystywania rekomendacji przy projektowaniu wsparcia dla młodzieży w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dzięki rekomendacjom instytucje rynku pracy mogą zaplanować wsparcie, które w najbardziej efektywny sposób pozwoli dotrzeć do młodzieży i udzielić jej właściwie ukierunkowanej pomocy, m.in. w ramach konkursów ogłaszanych w Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Rekomendacje wypracowały partnerstwa utworzone w każdym województwie (rekomendacje dot. województwa zachodniopomorskiego są w przygotowaniu) w ramach projektów konkursowych wyłonionych do dofinansowania przez MRPiPS w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, PO WER.
 

 1. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo dolnośląskie (PDF 2 MB)
 2. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo kujawsko-pomorskie (PDF 1 MB)
 3. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo lubelskie (PDF 2 MB)
 4. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo lubuskie (PDF 3 MB)
 5. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo łódzkie (PDF 1 MB)
 6. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo małopolskie (PDF 1 MB)
 7. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo mazowieckie (PDF 8 MB)
 8. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo opolskie (PDF 2 MB)
 9. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo podkarpackie (PDF 776 KB)
 10. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo podlaskie (PDF 3 MB)
 11. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo pomorskie (PDF 6 MB)
 12. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo śląskie (PDF 1 MB)
 13. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo świętokrzyskie (PDF 1 MB)
 14. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo warmińsko-mazurskie (PDF 1 MB)
 15. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo wielkopolskie (PDF 703 KB)

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • fundusze strukturalne
 • gospodarka
 • młodzież
 • rozwój zawodowy