Przejdź do treści głównej

Raport z badań: współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w woj. opolskim

autor(ka): Wojciech Opioła
2017-07-27, 13:35
użytkownik
Stowarzyszenie Europa Iuvenis, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, przeprowadziło wiosną 2017 roku projekt badawczy, polegający na diagnozie jakości współpracy między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi w regionie. Na bazie wywiadów grupowych i indywidualnych z 36 osobami powstał raport. Autorem raportu jest dr Wojciech Opioła z Pracowni Polityki Lokalnej Uniwersytetu Opolskiego.

Celem badań była analiza potencjalnych zagrożeń oraz szans, wynikających z różnych form relacji między pierwszym i trzecim sektorem, a także poznanie ich uwarunkowań. Zorganizowano zogniskowane wywiady grupowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (cztery wywiady) oraz dla przedstawicieli administracji publicznej (dwa wywiady). Dodatkowo przeprowadzono jeden wywiad indywidualny z przedstawicielem administracji publicznej. Wśród uczestników wywiadów były także osoby z doświadczeniem w obu sektorach. W sumie w badaniu udział wzięło 36 osób.

Najważniejsze wnioski są następujące. (1) Jakość współpracy międzysektorowej postrzegana jest lepiej przez sektor publiczny, niż przez sektor pozarządowy. (2) W ostatnich czternastu latach obserwujemy stały wzrost jakości współpracy międzysektorowej. (3) Jakość współpracy między sferą publiczną o trzecim sektorem jest zależna od wielkości miasta/gminy. (4) Spośród obszarów współpracy, najlepiej zorganizowana jest kooperacja w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i innych form współpracy finansowej. (5) Poziom współpracy w zakresie konsultacji społecznych postrzegany jest jako niski, zarówno przez przedstawicieli trzeciego sektora, jak i sektora publicznego.

Cały raport jest dostępny na licencji Creative Commons pod linkiem: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12723


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie Europa Iuvenis
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją
  • z badań III sektora