Przejdź do treści głównej

Ruszyła rejestracja na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-07-27, 08:59
archiwalne
Piętnasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbędzie się w dniach 9–12 października 2017 r. w Brukseli, gdzie zorganizowanych zostanie ponad sto warsztatów i debat. Wydarzenia te odbywać się będą pod hasłem "Regiony i Miasta pracują dla lepszej przyszłości".

Tegoroczny program warsztatów i debat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast będzie się opierać na trzech priorytetach tematycznych:

 • Budowanie prężnych miast i regionów

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczyć będą skutków gospodarczych i społecznych związanych z globalizacją i działań politycznych na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym i lokalnym. Do negatywnych aspektów tych zmian można zaliczyć delokalizację przemysłu, utratę miejsc pracy o niskich kwalifikacjach, nowe źródła zatrudnienia, które są często oparte na usługach, niepewne i niższe wynagrodzenie. Wydarzenia w ramach tego zagadnienia będą również stanowić okazję do zaprezentowania i przedyskutowania innowacyjnych sposobów wspierania zmian, w szczególności, w taki sposób, aby europejskie miasta stały się bardziej elastyczne i inteligentne.

 • Regiony i miasta jak czynniki zmian

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczyć będą ewentualnych dostosowań polityki regionalnej i miejskiej UE na najbliższe 5-10 lat zachęcić do bardziej ogólnych rozważań na ten temat europejskie regiony i miasta. Wydarzenia w ramach tej części umożliwią również dyskusję na temat osiągniętych dotychczas wyników wdrażania polityki spójności i ocenę korzyści jakie polityka spójności dała, w szczególności w odniesieniu do zmniejszenia dysproporcji międzyregionalnych.

 • Dzielenie się wiedzą przynosi rezultaty

W ramach tej części, władze regionalne i krajowe wdrażające programy wspierane przez strukturalne fundusze będą miały okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania programem w okresie 2014-2020. Kluczowe kwestie to rozważenie sposobów zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów poprzez uproszczenie, a także różne sposoby wzmocnienia instytucji i budowania zdolności administracyjnych między organami administracji na wszystkich szczeblach.

Od 10 lipca można rejestrować się na organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 debaty, seminaria, warsztaty i konferencje.

Europejski Tydzień Regionów i Miast odbędzie się tuż przed publikacją Raportu Spójności i prezentacji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2020-2026. W tej perspektywie, wydarzenie będzie idealną platformą do gromadzenia i prezentowania poglądów regionów i miast zarówno w kontekście budżetu ale i kolejnych propozycji legislacyjnych związanych z polityką spójności i rozwoju obszarów wiejskich.

Udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast będzie okazją do debaty na ten temat i wykorzystania nurtu politycznego do przedstawienia punktu widzenia regionów i miast w kształtowaniu przyszłości Europy.

Pełny program oraz rejestracja: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/...
 

Dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo pełnić będzie rolę lidera konglomeratu „Partnerstwo na rzecz przyszłej polityki regionalnej” w skład, którego wchodzą Irlandia Północna (Wielka Brytania), Umbria (Włochy), Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Varaždin (Chorwacja), Vojvodina (Serbia) oraz województwo Świętokrzyskie. Konglomerat, w którym znalazło się Województwo Podlaskie zorganizuje debatę „Ku skuteczniejszej polityce regionalnej UE” poświęconą wartości dodanej polityki spójności w różnych regionach, wyzwań strategicznych, przed którymi stoi polityka spójności, oraz analizy przyszłości różnych aspektów polityki z różnych regionów. Kluczowymi prelegentami będą Nicola de Michelis, Szef Gabinetu Komisarz Coriny Creţu i poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Podczas debaty podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego poziom regionalny jest ważny dla polityki spójności?
 • Jaka była rzeczywista wartość dodana polityki spójności?
 • Jak można poprawić politykę i programy w przyszłości?

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli
Miejsce: Bruksela, Belgia
Data wydarzenia: od 2017-10-09 do 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • integracja europejska
 • miasto
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa
 • zrównoważony rozwój