Przejdź do treści głównej

Zagrożenie systemowe. Helsińska krytycznie o Instytucie Wolności

autor(ka): oprac. red. ngo.pl
2017-07-18, 12:40
Fot. Gerd Altmann, pixabay.com, CC0
„Powołanie nowej instytucji nie będzie stanowiło odpowiedzi na problemy społeczeństwa obywatelskiego, a sama propozycja powołania takiej instytucji nie była wcześniej formułowana przez środowiska pozarządowe” – tłumaczy Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w piśmie skierowanym do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

„Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przyjęcie projektu ustawy w obecnym kształcie będzie stanowiło odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.
(fragment informacji na stronie www.hfhr.pl)

Fundacja zwraca uwagę na zbyt duży wpływ, jaki będzie miała Rada Ministrów na działania Instytutu – z kolei wpływ przedstawicieli trzeciego sektora na działania nowej instytucji będzie znikomy. Narodowy Instytut Wolności będzie więc podmiotem nadmiernie upolitycznionym.

„W świetle wytycznych OBWE dotyczących wolności zrzeszania się, wdrażanie przepisów i polityk w zakresie wolności zrzeszania się powinno być wykonywane w sposób bezstronny i wolny od politycznych wpływów. Projektowana struktura Narodowego Instytutu spowoduje, że jego bieżąca działalność będzie podporządkowana programowi politycznemu danej większości tworzącej aktualnie Radę Ministrów. W konsekwencji kierunek działań Narodowego Instytutu będzie zmieniał się po każdej zmianie politycznej, a tym samym nie będzie gwarantował stabilnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.     
(fragment opinii Fundacji)

W piśmie skierowanym do Sejmu zwrócono też uwagę na tendencyjność informacji z uzasadnienia ustawy. W uzasadnieniu autorzy wymieniają przykłady agencji działających w innych państwach. Przykłady te mają udowodnić, że pomysł i konstrukcja Instytutu ma swoje dobrze działające odpowiedniki w krajach europejskich. Fundacja wskazuje, że pominięto istotne informacje o zasadach działania wymienianych agencji. Są to podmioty niezależne, w których dominują przedstawiciele trzeciego sektora.

Fundacja formułuje mocne oskarżenie – wpisuje przygotowany projekt w globalny trend kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego. Ostrzega, że uchwalenie ustawy „wprowadzi systemowe zagrożenie dla niezależności funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce”.


[tekst opinii] Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – opinia HFPC

[informacja na stronie] Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – opinia HFPC, www.hfhr.pl
 


Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, druk nr 1713, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • społeczeństwo obywatelskie
  • społecznicy
  • władze organizacji
  • współpraca z administracją