Przejdź do treści głównej

RDPP. Specjalne posiedzenie w związku z Instytutem Wolności [relacja]

autor(ka): Rafał Kowalski, wiadomosci.ngo.pl
2017-07-13, 15:57
pixabay.com, CC0 Public Domain
12 lipca 2017 r. rozpoczęło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Instytucie Wolności. Dzień później na specjalnym posiedzeniu spotkała się Rada Działalności Pożytku Publicznego i zaapelowała o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Posiedzenie zwołane po przyjęciu przez rząd projektu i skierowaniu go do Sejmu

Jeszcze na ostatnim, regularnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego (20 czerwca), nikt nie przewidywał, że jej członkowie spotkają się ponownie tak szybko. Rozmawiano wtedy głównie o projekcie ustawy o Instytucie wolności – Narodowym Centrum i wiadomo było, że niedługo trafi on do Sejmu. Członkowie RDPP zostali jednak zaskoczeni realnym przyspieszeniem, które po posiedzeniu nastąpiło i sytuacją, że istotne zmiany zaproponowane w finalnej wersji projektu (m.in. Komitet ds. Pożytku Publicznego) nie zostały z Radą skonsultowane.

Apel Rady Pożytku o wysłuchanie publiczne

Takie było tło specjalnego posiedzenia 13 lipca. Jednak formalnie członkowie RDPP niewiele mogą już zrobić. Ich udział w dyskusji może teraz polegać na uczestniczeniu w spotkaniach komisji, która zajmie się ustawą w Sejmie. Ostatnim akordem Rady jest więc uchwała, w której Rada apeluje o wysłuchanie publiczne na temat projektu w Sejmie. Ponownie (jak w przypadku wcześniejszych uchwał dotyczących Centrum) Rada uchyla się od wydania opinii w sprawie projektu. Przygotowana uchwała była przedstawiana na posiedzeniu, jednak ze względu na brak kworum, głosowanie odbędzie się w trybie obiegowym.

Komitet ds. Pożytku wynikiem konsultacji

Dyrektor Departamentu społeczeństwa obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk, stały uczestnik debat z Radą na temat Centrum, zgodnie z oczekiwaniami uczestników spotkania, skoncentrował się na wyjaśnieniu ostatnich zmian, które zaszły w projekcie. To, że nie były one przedmiotem szerszej debaty uzasadniał faktem, że zmiany te są realizacją postulatów zgłoszonych podczas konsultacji. Najważniejsza zmiana to powołanie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Wojciech Kaczmarczyk przytoczył kilka cytatów ze zgłoszonych przez organizacje pozarządowe opinii, zaczynając od Stowarzyszenia Klon/Jawor, choć w swoim stanowisku przekonywało ono, że Centrum w ogóle nie ma racji bytu (zobacz: Centrum niepotrzebne). Wymienił też kilkanaście innych NGO, które miały domagać się takich rozwiązań, jak właśnie koordynujący politykę rządu wobec trzeciego sektora Komitet.

– Jest czas dyskusji i jest czas działania – podsumował Wojciech Kaczmarczyk, wyjaśniając, dlaczego Rada Pożytku nie miała okazji zrecenzować ostatnich pomysłów autorów projektu.

Komitet. Jest czy nie ma go w Konstytucji?

Przedstawiając Komitet ds. Pożytku Publicznego, Wojciech Kaczmarczyk tłumaczył, że jest to wysokiej rangi ciało rządowe, które ma swoje umocowanie w artykule 149 Konstytucji. Komitet będzie pełnił funkcję „małej rady ministrów”. Jego zadaniem będzie koordynowanie polityki państwa we wskazanym obszarze.

– Państwo poprzez utworzenie takiego ciała, takiego organu władzy pokazuje, jak bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania państwa jest tematyka społeczeństwa obywatelskiego – tłumaczył dyrektor Kaczmarczyk.

Z wyjaśnieniem tym polemizował członek RDPP ze strony pozarządowej Witold Zakrzewski, twierdząc, że regulacje dotyczące tworzenia komitetów nie są zawarte w Konstytucji, a ich umocowanie pochodzi z ustaw. – To nie jest wzmocnienie konstytucyjne pożytku publicznego – ocenił pomysł powołania komitetu Witold Zakrzewski.

Piotr Frączak: nie chodzi o to, żeby zablokować zmiany

Krytycznych stanowisk z III sektora bronił Piotr Frączak. Członek RDPP ze strony pozarządowej wyjaśnił, że celem negatywnie nastawionych do pomysłu wicepremiera Glińskiego i dyrektora Kaczmarczyka organizacji nie jest zablokowanie zmian. Zmiany są potrzebne, ale nadal potrzebna jest też dyskusja.

– Nie wiemy, co tam będzie w środku, nie wiemy, do czego te instytucje są powołane – dzielił się wątpliwościami Piotr Frączak. – Nie mam jasności co do argumentów – skarżył się.

Czy Centrum jest realizacją planu politycznego, czy wynikiem rozmowy ze środowiskiem? – Albo to jest tak, albo to jest tak – dobrze by było to rozgraniczyć – namawiał były prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

RDPP nigdy pozytywnie nie opiniowała projektu ustawy o Narodowym Centrum

Podczas posiedzenia podnoszono też temat wsparcia, jakie miała udzielić Rada Działalności Pożytku Publicznego projektowi. Określenie „poparcie dla projektu” pojawiło się m.in. w liście wicepremiera Piotra Glińskiego do OFOP.

Członkowie Rady są podzieleni w sądach co do projektu i właśnie dlatego, jako ciało, nigdy nie wydali opinii negatywnie lub pozytywnie oceniającej Centrum. Wojciech Kaczmarczyk przyznał, że sformułowanie z listu do OFOP jest „niefortunne” i przeprosił za jego użycie.

Rada nie zdecydowała się na bardziej konkretne ustosunkowanie się do nadużycia, jakie nastąpiło. Problem ten ma być jedynie opisany w protokole z posiedzenia.

 


Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, druk nr 1713, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 5

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją