Przejdź do treści głównej

Projekt „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Młodzi dla środowiska, to nowa inicjatywa, która zrodziła się w Diecezji Drohiczyńskiej, a swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

W ramach projektu przygotowaliśmy szereg inicjatyw, które realizowane będą do końca 2018 roku. Planowane działania, to przede wszystkim:

- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej,

- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach,

- Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej,

- Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych,

- Ekologiczna Pielgrzymka – Edukacja w Drodze,

- Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej (połączenie platformy informacyjno - promocyjnej z platformą edukacyjną (funkcjonującą w formule e-learning)

- przyrodniczy biuletyn elektroniczny

- eventy, spotkania informacyjne, szkoleniowe i konferencje,

Dzieci i młodzież z obszarów chronionych z całej Polski zaprosimy do udziału w konkursach:

- Dziecięce Porady na Dorosłych Odpady – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów,

- Energiczna Maskotka – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną,

- Energia Drzemie w Komiksie – konkurs na komiks o energii odnawialnej,

- Zatrzymane w Kadrze – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami dotyczące zagadnień ekologicznych.

Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska konferencja pod hasłem „Naturalnie... Polska”.

Każde z zaplanowanych  działań służyć będzie realizacji strategicznego celu projektu, którym jest wzmocnienie narzędzi, służących ochronie przyrody, poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Nasze cele, to również upowszechnienie wiedzy i informacji na temat ochrony przyrody, jak też obowiązkach i prawach społeczeństwa w tym zakresie. To także aktywizacja uczestników projektu poprzez angażowanie ich w realizację opisanych wyżej działań praktycznych.

Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę, tj. wszystkie obszary chronione, bez względu na formę i zakres tej ochrony. Poszczególne działania związane z realizacją projektu będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch najbliższych nam obszarów „Natura 2000”, tj. Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej. Ponadto w zakresie zainteresowania projektu są też następujące obszary chronione: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, leżące na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Drohiczyńska młodzież swoje działania kieruje do społeczności lokalnych obszarów chronionych, zaś bezpośrednimi uczestnikami projektu będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy. Zakładamy również udział w projekcie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych
i zagród ekologicznych, członków innych organizacji pozarządowych i samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Preferowane będą osoby mieszkające na terenie obszarów Natura 2000 czy innych obszarów chronionych lub w jakiś sposób z nimi powiązane i zgłaszające chęć udziału w projekcie.

Chcemy z naszymi działaniami dotrzeć do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy naszego środowiska. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie informacji o projekcie „Młodzi dla środowiska” w Państwa środkach przekazu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy kierować je do Biura Projektu „Młodzi dla środowiska” w Drohiczynie. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej / Biuro Projektu

ul. Kościelna 10

17-312 Drohiczyn

Tel. kom. 536 165 500

Tel. stacjonarny 85 655 77 55

Pytania drogą mailową również prosimy kierować do Biuro Projektu:

Marek Antoniuk - koordynator projektu:

Ks. Andrzej Lubowicki - koordynator projektu: a.lubowicki@ksm-drohiczyn.pl

Oraz 

Katarzyna Zawadzka - asystent koordynatora projektu:

Promocja:

Rekrutacja i szkolenia: 

Administrator strony www:

Więcej informacji: www.mlodzidlasrodowiska.pl  oraz www.ksm-drohiczyn.pl


Pliki do pobrania

LOGO

Źródło: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
Organizator:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • młodzież
  • ochrona przyrody