Przejdź do treści głównej

Regionalna konferencja w Krakowie - Konsultacje+ [relacja]

autor(ka): Joanna Kołdras, Oddział Małopolski PFRON
2017-07-13, 12:17
fot. Joanna Kołdras, Oddział Małopolski PFRON
11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5. regionalna konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkań jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska.

Wśród uczestników konferencji byli m.in: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak – Poseł na Sejm RP, Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski.

„Na Sali są zwolennicy pomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Program „Za życiem” w sposób praktyczny opisuje wiele działań, które administracja rządowa chce podejmować wspólnie z Państwem” – powitał zebranych na sali Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób licznie reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, wśród nich byli przedstawiciele Małopolskich organizacji pozarządowych, WTZ, ŚDS, DPS oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Po wystąpieniach pierwszych prelegentów, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz o sytuacji dzieci niepełnosprawnych w rodzinie odbyła się dyskusja moderowana. W tej części głos mogła zabrać publiczność. Uczestnicy bardzo chętnie pojęli dialog z Przedstawicielami Rządu oraz z prelegentami.

„Wszystkie tematy, które będziemy dziś poruszać na warsztatach są istotne dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby te spotkania odpowiadały na Państwa potrzeby” – zwrócił się do uczestników Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zapraszając na trzy warsztaty prowadzone przez specjalistów:

- „WTZ – diagnoza i kierunek zmian” – Joanna Nowak,

- „Wsparcie dla osób z autyzmem” – Edward Bolak

- „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” – Helena Iranowska

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań w Małopolsce, kolejne regionalne konsultacje odbędą się we wrześniu w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.


Źródło: Oddział Małopolski PFRON
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rodziny