Przejdź do treści głównej

Instytut Wolności. Pierwsze czytanie w Sejmie [aktualizowane]

autor(ka): oprac. rk, wiadomosci.ngo.pl
2017-07-12, 20:40
Sejm RP. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
12 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. To nowa instytucja, która będzie działać w Kancelarii Premiera i realizować programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. A zacznie od przejęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Początek prac: listopad 2016

Projekt ustawy pojawił się w listopadzie 2016 r. (ngo.pl ujawniło jego pierwszą, nieoficjalną wersję). Jeszcze wtedy nowa instytucja nazywała się Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgłoszony na przełomie czerwca i lipca 2017 r. projekt mówi już o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ale w projekcie ewaluowała nie tylko nazwa. Zmienił się po konsultacjach, które odbyły się w grudniu 2016 i styczniu 2017 r. (zobacz: Musimy skonsultować projekt Narodowego Centrum, Eksperci zapoznają się z nową wersją NCRSO). Zmiany pojawiły się też na samym finiszu rządowych prac nad projektem – tuż przed jego przekazaniem do Sejmu (zobacz: Żegnaj Pełnomocniku! Jakie ważne zmiany w projekcie NCRSO przed przyjęciem przez rząd).

Krytyka Centrum – Instytutu Wolności

Sposób pracy nad ustawą oraz jej zawartość od początku budziła opór organizacji. Wskazywały one na brak uzasadnienia dla tworzenia nowej instytucji oraz niepoprawność podejścia polegającego na tym, że Centrum powstaje przed przyjęciem programów, które ma realizować. Negatywnie oceniano również proponowane zmiany w procedurach konkursowych. Projekt nadal – już po wyjściu z rządu – budzi emocje (zobacz: List otwarty do posłów w sprawie odrzucenia projektu Narodowego Centrum, Samorząd zdumiony Instytutem Wolności).

Początek prac w Sejmie

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu plenarnym. Projekt prezentował w imieniu rządu Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
Adam Lipiński. Kluby i koła poselskie miały po 5 minut na oświadczenia. Dyskusja i pytania trwały 2 godziny. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu będzie głosowany na następnym posiedzeniu Sejmu, które planowo ma się rozpocząć 18 lipca 2017 r.


Co o Instytucie Wolności mówili posłowie

Debatując o projekcie posłowie pytali o powody likwidacji funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, konstrukcję Komitetu ds. Pożytku Publicznego i brak w nim przedstawicieli organizacji, planowane duże zatrudnienie w Instytucie (60 etatów), brak programów (strategii), którymi ma się zajmować nowa instytucja, powody planowanych zmian w procedurach konkursowych. Zwracali uwagę, że Instytut-Centrum stwarza zagrożenie dla apolityczności trzeciego sektora, osłabia pozycję Rady Działalności Pożytku Publicznego, że przedłożenie spotyka się ze sprzeciwem ze strony beneficjentów proponowanych rozwiązań.

Posłowie mówili o instytucie „zniewolenia i posłuszeństwa”, o „projekcie antyobywatelskim”, „politycznym kagańcu”, „zamachu na organizacje pozarządowe”. Wskazali, że prezentowana wersja projektu jest inna niż ta, którą konsultowały NGO.

„Państwo chcecie przejąć kontrole nad finansowaniem trzeciego sektora, i w ten sposób pozbawiacie pomocy tysiące potrzebujących” - Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesna)

„Chciałam zaapelować żebyście Państwo nie zmarnowali dorobku wielu organizacji pozarządowych, które od lat bardzo skutecznie rozwiązują różne problemy społeczne”  - Agnieszka Kołodziej (Platforma Obywatelska)

„To co Państwo proponujecie przypomina metodę z Janka Muzykanta – to spali inicjatywy, wygasi zaangażowanie obywatelskie” - Sławomir Piechota (Platforma Obywatelska)

Zarzuty posłów spotkały się z obszerną repliką wicepremiera Piotra Glińskiego, który w nietypowej kolejności, bo na zakończenie debaty, dokonał realnej prezentacji projektu (formalnie przedstawiający projekt Adam Lipiński, podał znacznie mniej argumentów i szczegółów dotyczących omawianej ustawy).

„To jest przeniesienie z jednego resortu (…) do miejsca, które nie tylko jest symetrycznie i logicznie bardziej sensowne, ponieważ sektor pozarządowy dotyczy wszystkich resortów, więc nie może być główna instytucja państwowa, która współpracuje z tym sektorem w jednym resorcie, tak jak to jest dotychczas”.

„Chciałem zaapelować (…), żebyśmy starali się o takim projekcie, który jest projektem obywatelskim, myśleć z trochę większą dozą dobrej woli” - zakończył swoje wystąpienie Piotr Gliński.


Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, druk nr 1713, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 10

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • społecznicy
  • współpraca z administracją