Przejdź do treści głównej

Bukowina Tatrzańska, Szczyrk, Serock. Warsztaty archiwizacji dokumentów

autor(ka): KSOIN
2017-07-10, 08:43
płatne
Warsztaty nt. archiwizacji dokumentów. Terminy i miejsca szkoleń: 27-29 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska; 25-27 października 2017 r. Szczyrk; 29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock. Udział płatny.

1. ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ

- informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania

- organizacja pracy kancelaryjnej - charakterystyka systemów kancelaryjnych

- podstawy prawne funkcjonowania kancelarii - instrukcja kancelaryjna i wykaz akt

- zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych - kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego

- specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji: administracja rządowa / administracja samorządowa / urzędy stanu cywilnego / sądy i prokuratura / banki / biura projektowe / szkoły / przedsiębiorstwa / partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia

- miejsce archiwum zakładowego/składnicy akt w strukturze organizacyjnej jednostki

- przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego / składnicy akt

- dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych

2. ZASADY OGÓLNE KLASYFIKACJI AKT - PODZIAŁ AKT NA MATERIAŁY ARCHIWALNE I DOKUMENTACJĘ NIEARCHIWALNĄ

- ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji

- przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt

- podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną

- rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych

3. PORZĄDKOWANIE AKT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM / SKŁADNICY AKT

- podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym / składnicy akt

- rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym / składnicy akt

- etapy porządkowania dokumentacji

- wydzielanie materiałów kategorii B

- segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B

- segregacja i systematyzacja akt kategorii A

- znakowanie akt - nadawanie sygnatury archiwalnej

4. ARCHIWUM ZAKŁADOWE - SKŁADNICA AKT

- cele, zadania i personel archiwum zakładowego / składnicy akt

- lokal i wyposażenie archiwum zakładowego / składnicy akt

- zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt

- gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym / składnicy akt

5. DOKUMENTACJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO / SKŁADNICY AKT- INWENTARYZACJA DOKUMENTACJI

- spisy zdawczo - odbiorcze dokumentacji

- wykazy spisów zdawczo - odbiorczych

- karty udostępniania dokumentacji

- protokóły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji

- dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji

- protokóły brakowania

- zgody archiwum państwowego na brakowanie

- spisy teczek założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych

- inwentarz kartkowy

- inne pomoce inwentaryzacyjne

6. BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

- przepisy dotyczące brakowania dokumentacji

- metody brakowania dokumentacji

- brakowanie w zasobie uporządkowanym

- brakowanie w zasobie nieuporządkowanym

- zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej

- komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania

- sporządzanie spisów i wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

- tryb uzyskiwania zgód na brakowanie dokumentacji

- ekspertyzy archiwalne

- likwidacja dokumentacji

7. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

- przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji

- sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego (ćwiczenia praktyczne)

- organizacja przekazywania

- stan fizyczny przekazywanej dokumentacji

- dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji

- opracowanie notatki wstępnej


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Data wydarzenia: od 2017-09-27 do 2017-12-01
Organizator:

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Adres:

Plac Grunwaldzki 8/10 lok. 444, 40-127 Katowice, woj. SL

Tel.:

32 206 46 00

Faks:

32 206 46 01

E-mail:

biuro@ksoin.pl

Www:

http://www.ksoin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • rozwój zawodowy