Przejdź do treści głównej

Fundacja NUTRICIA w gronie Forum Darczyńców

autor(ka): Fundacja Nutricia
2017-07-06, 14:22
Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców jednogłośną decyzją przyjęło do swojego grona Fundację NUTRICIA. Organizacja spełnia zapisane w Statucie Forum wymogi w zakresie jawności, przejrzystości, efektywności, a także partnerskiego traktowania beneficjentów.

Forum Darczyńców do tej pory zrzeszało 27 fundacji i stowarzyszeń. Od czerwca tego roku 28. organizacją członkowską została Fundacja NUTRICIA. Jako jedna z 45 fundacji korporacyjnych miała wkład w opracowanie dokumentu „Standardy działania fundacji korporacyjnych”.

Czynny udział Fundacji NUTRICIA w wypracowywaniu standardów był możliwy dzięki jej 21-letniemu doświadczeniu. Od początku swojego istnienia realizuje ona tę samą misję: „ochrona i promocja zdrowia poprzez żywienie”, skupiając się na trzech obszarach działalności: badaniach naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwa dla zmiany społecznej w obszarze żywienia. To jedna z najdłużej działających polskich fundacji korporacyjnych.

Fundacja NUTRICIA powstała jako wyraz społecznej odpowiedzialności firmy NUTRICIA Polska. Wśród realizowanych przez Fundację działań wartych wyróżnienia jest aż 7 ogólnopolskich programów edukacyjnych (m.in. „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Czym skorupka za młodu…”), 5 edukacyjnych kampanii społecznych oraz ponad tysiąc wydarzeń edukacyjnych, dzięki którym dziesiątki tysięcy osób zostało objętych edukacją żywieniową. W czasie swojej wieloletniej działalności Fundacja NUTRICIA przyznała 103 granty na szkolenia laktacyjne, 65 grantów badawczych i promotorskich, a także zorganizowała 17 edycji kursu Evidence-Based Medicine, na których przeszkolono ponad 1000 młodych naukowców – lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej. Dotychczasowe sukcesy są dla Fundacji najlepszą motywacją do dalszej działalności na rzecz rzetelnej edukacji żywieniowej polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji na temat wszystkich działań, projektów oraz osiągnięć Fundacji NUTRICIA można znaleźć na stronie: www.fundacjanutricia.pl.


Członkowie zwykli Forum Darczyńców

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
http://www.efc.edu.pl

Fundacja BGK
http://www.fundacjabgk.pl

Fundacja BGŻ BNP Paribas
http://www.fundacja.bgz.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
http://www.kronenberg.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl

Fundacja Orange
http://www.fundacja.orange.pl

Fundacja POLSAT
http://www.fundacjapolsat.pl

Fundacja Przyjaciółka
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl

Fundacja Tesco Dzieciom
http://www.fundacjatesco.pl

Fundacja TVN "nie jesteś sam"
http://fundacjatvn.onet.pl/

Fundacja Wspomagania Wsi
http://www.fww.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl

Członkowie wspierający Forum Darczyńców

Fundacja BOŚ
http://www.fundacjabos.pl

DOZ Fundacja dbam o zdrowie
http://www.fundacja.doz.pl

Fundacja dla Polski
http://www.fdp.org.pl

Fundacja Dorastaj z Nami
http://www.dorastajznami.org/index.php/pl/

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
http://fep.lodz.pl/pl/

Fundacja EY
http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility/Fundacja

Fundacja NUTRICIA
http://www.fundacjanutricia.pl

Fundacja PKO Banku Polskiego
http://www.fundacjapkobp.pl

Fundacja PwC
http://www.pwc.com/pl/pl/fundacja/index.jhtml

Fundacja TechSoup
http://www.techsoup.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl

Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
http://www.flms.pl

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
http://www.funduszlokalny.nidzica.pl


Źródło: Fundacja Nutricia
Organizator:

Fundacja Nutricia

Adres:

Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 550 00 00

Faks:

22 550 00 01

E-mail:

biuro@fundacjanutricia.pl

Www:

http://fundacjanutricia.pl 

Organizator:

Forum Darczyńców w Polsce

Adres:

Marszałkowska 62 lok. 6, 00-545 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

535 990 910

E-mail:

poczta@forumdarczyncow.pl

Www:

http://www.forumdarczyncow.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność, filantropia
  • działalność charytatywna
  • współpraca między organizacjami