Przejdź do treści głównej

Solidarni w Partnerstwie

autor(ka): Fundacja NIWA
2017-06-27, 12:31
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” działa już 10 lat. Swoim działaniem przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców gmin członkowskich, bazując przede wszystkim na partnerskiej współpracy.

Na początku był LEADER

Impulsem do powstania Stowarzyszenia był Pilotażowy Program LEADER+. Społeczność Gminy Stare Miasto i Rychwał zrealizowała wspólnie projekt pt. „Jak powstanie partnerstwo w gminie Stare Miasto i Rychwał”. Mieszkańcy ościennych gmin Golina, Grodziec, Rzgów i Tuliszków zainteresowali się tym programem i wyrazili chęć jego wdrażania na swoim terenie. Tak więc w roku 2006 sześć gmin utworzyło lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – mówi Iwona Bańdosz, dyrektor biura Stowarzyszenia.

Chcąc jak najlepiej działać i pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój gmin członkowskich opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i złożono wniosek do Pilotażowego Programu Leader+. Wniosek został oceniony pozytywnie i w latach 2006-2008 LGD „Solidarni w Partnerstwie” realizowało projekt „Twój pomysł – Twój sukces” oparty na zasadach podejścia Leader. Realizacja projektu i jego pozytywne efekty umocniły przekonanie naszej społeczności, że podejście Leader jest skuteczne i przyczynia się do szybszego rozwoju obszaru. Wiele osób postanowiło czynnie zaangażować się w jego wdrażanie – dodaje I. Bańdosz.

Projekt za projektem

Stowarzyszenie przez 10-letni okres swojej działalności zrealizowało bardzo dużo projektów. Organizowało szereg szkoleń i warsztatów kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Szkolenia dotyczyły zakładania organizacji pozarządowych, zarządzanie organizacją, ochrona danych osobowych w NGO, pozyskiwania środków na ich działalność, odpowiedzialności organów w organizacji pozarządowej. Staraliśmy się odpowiadać na zapotrzebowanie kierowane do nas przez mieszkańców z obszaru LGD. Warsztaty organizowane w okresach przed świątecznych dotyczyły np. rękodzieła. Cieszyły się one bardzo dużą popularnością i były okazją do wspólnych spotkań. Dały możliwość poznania różnych technik artystycznego zdobienia przedmiotów oraz wykonywania różnych dekoracji świątecznych – odpowiada I. Bańdosz.

Stowarzyszenie przyczyniło się do wytyczenia dwóch szlaków turystycznych: Szlaku konnego „Podkuta Szóstka” i Szlaku rowerowego „Rowerowa Szóstka”, które stały się atrakcją turystyczną obszaru. Organizują także cyklicznie rajdy rowerowe: Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” oraz konne „Szlakiem Podkutej Szóstki”. Udział w tych wydarzeniach jest doskonałym sposobem na integrację mieszkańców z sześciu gmin i poznaniem atrakcyjnych obszaru LGD oraz promocją i zachętą do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu – mówi I. Bańdosz.

Kolejnym wydarzeniem, które cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców LGD jest Jarmark Produkty lokalnego. Jest on doskonałym elementem promocyjnym dla lokalnych artystów, twórców ludowych i pasjonatów tradycyjnej lokalnej kuchni. Udało nam się również pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektu pn. WARSZTATY FILMOWE I TELEWIZYJNE „NAKRĘCONA GMINA” - EDUKACJA ARTYSTYCZNA MŁODZIEŻY. W ramach tego zadania dla młodzież gimnazjalnej z gmin zrzeszonych w LGD, we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, zorganizowaliśmy warsztaty filmowe – uzupełnia I. Bańdosz.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zakwalifikowało się również do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych, w ramach konkursu „Dyplom z Marzeń”. Poprzez swoje działania stworzyliśmy możliwość rozwoju i samorealizacji młodym ludziom z obszarów wiejskich – spełniając marzenia o studiowaniu. Poprzez stypendia pomostowe daliśmy szansę przekroczenia często najważniejszego progu w życiu młodych, uzdolnionych i ambitnych ludzi, który będzie miał wpływ na ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste – przekonuje I. Bańdosz. O stypendia w wysokości 5 tysięcy zł (tj. po 500 zł przez 10 miesięcy) mogą ubiegać się maturzyści.

Stowarzyszenie jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego organizowane są konkursy grantowe na projekty inicjujące – współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Stowarzyszenie pozyskało ok. 12 mln środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki tym pieniądzom udało się zrealizować bardzo dużo zadań, które przyczyniły się do aktywizacji mieszkańców, a przede wszystkim do poprawy warunków ich życia oraz rozkwitu wielkopolskiej wsi – przekonuje I. Bańdosz.

Wybudowano i wyremontowano wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz kultu religijnego. Zorganizowano szereg spotkań, szkoleń, warsztatów i wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD.

Partnerstwo mają we krwi

Od momentu powstania organizacji nasza działalność oparta jest na ciągłej współpracy. To właśnie ze współpracy dwóch gmin Stare Miasto i Rychwał powstało Stowarzyszenie. Już sama nasza nazwa „Solidarni w Partnerstwie” wskazuje, że współpraca partnerska jest dla nas podstawą naszej działalności – podkreśla I. Bańdosz.

Stowarzyszenie jest lokalną grupą stanowiącą formę współpracy partnerów z sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora gospodarczego. Współpracuje z sześcioma samorządami gminnymi oraz z instytucjami działającymi na tym obszarze, przedsiębiorcami, mieszkańcami. Dobra współpraca partnerska może przynieść wiele korzyści dla społeczności lokalnych, gmin, instytucji, przedsiębiorców. Spotkania ludzi z rożnych sektorów dają możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń – mówi I. Bańdosz.

Jak podkreślają działacze Stowarzyszenia, bardzo ważne jak zaangażowanie we współpracę wszystkich partnerów, władz lokalnych, mieszkańców, przedsiębiorców. Nie można jednak oczekiwać, że partnerzy od momentu rozpoczęcia współpracy wykazywać pełne zaangażowanie i będą cechy pełnej otwartości. Każdy z partnerów może mieć inne oczekiwania, dlatego może to rodzić konflikty i rozczarowania. Zacieśnianie współpracy wymaga od stron empatii, która z czasem zamienia się w zaufanie. To ono właśnie jest jednym z kluczowych czynników charakteryzujących relacje partnerskie – dodaje I. Bańdosz.

Działając dla mieszkańców

Dla Stowarzyszenia ważne jest włączanie w swoje działania mieszkańców i to na każdym kroku działania. Pierwszym krokiem powinno być opracowanie przez grupę mieszkańców strategii rozwoju, czy to sołectwa czy organizacji i zaprosić do współpracy większą ilość osób. W strategii zapisać takie cele i zadania, które wskażą uczestnicy. Wtedy poczują się docenieni, że ich pomysł został zauważony i dołożą wszelkich starań, aby go zrealizować – mówi I. Bańdosz.

Trzeba też mieć pomysł, determinację i kilku dobrych ludzi, którzy chcą pracować i pomagać. Aby zintegrować społeczność lokalną, trzeba wyznaczyć taki cel, aby jak najwięcej osób się z nim identyfikowało, aby jego realizacja odpowiadała ich potrzebom. Trzeba go przedstawić w taki sposób, aby ludzi zachęcić do pracy. Zaczynajmy od drobnych zadań, nie stawiajmy wysoko porzeczki, aby nie zniechęcić społeczności. W każdym środowisku są ludzie, którzy chcieli by działać, trzeba tylko znaleźć silnego lidera, który będzie ich motywował i wskazywał drogę do realizacji wspólnych celów – podsumowuje I. Bańdosz.

Artykuł współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wielkopolska.ngo.pl
Źródło: Fundacja NIWA
Organizator:

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"

Adres:

Główna 3, 62-571 Stare Miasto, woj. WP

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • rozwój lokalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne