Przejdź do treści głównej

Innowacje w UE: potrzebne bardziej równomierne postępy

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-06-21, 22:28
archiwalne
Unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie. Jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej 20 czerwca 2017 r. przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji. Ogólnie rzecz biorąc 15 państw osiągnęło lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, ale występują duże różnice między państwami członkowskimi.

Szwecja pozostaje liderem innowacji, a innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią. Chiny odnotowują najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji. W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki europejskiej. Inicjatywy Komisji „Start-up” i „Scale-up” oraz Nowy europejski program na rzecz umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju otoczenia sprzyjającego dalszym postępom w dziedzinie innowacji.”

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: „Tablica wyników jasno pokazuje, że wciąż można zrobić więcej, by poprawić rezultaty badań naukowych i wyniki w zakresie innowacji. Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” .”

Europejska tablica wyników innowacji w 2017 r. – ranking państw Oś Y: wyniki w zakresie innowacji w 2016 (słupki kolorowe), 2015 (kreski poziome) i 2010 r. (słupki szare) w stosunku do średniej UE w roku 2010 – zbiorczo dla 27 wskaźników Oś X: Państwa UE

Tablica wyników innowacji w UE w 2017 r., której towarzyszy tablica wyników innowacji regionów, pokazuje że:

  • Szwecja po raz kolejny została liderem innowacji UE, a za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania – która po raz pierwszy dołączyła do grona liderów innowacji – oraz Niemcy.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami UE są: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań oraz aktywa intelektualne; Finlandia – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Irlandia – innowacje w MŚP i pozytywny wpływ na zatrudnienie; Belgia – sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji; Wielka Brytania – wpływ na sprzedaż.
  • Również w państwach zaliczających się do „umiarkowanych innowatorów” istnieją regionalne ośrodki innowacji, jak pokazano w tablicy wyników regionów: są to Praga (Czechy), Bratysława (Słowacja) i Kraj Basków (Hiszpania).
  • Wyniki innowacji poprawiły się najbardziej w dziedzinie międzynarodowych wspólnych publikacji, nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, liczby absolwentów szkół wyższych i studiów doktoranckich oraz szkoleń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka i udział MŚP wprowadzających innowacje bardzo zmalały.
  • W ciągu najbliższych dwóch lat wyniki w zakresie innowacji powinny wzrosnąć o 2 proc.

W tablicy wyników z 2017 r. zastosowano precyzyjną metodykę, która lepiej oddaje inwestycje w umiejętności, gotowość cyfrową, przedsiębiorczość i partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie innowacji. Aby umożliwić śledzenie postępów, nową metodykę zastosowano również do danych z lat poprzednich (zob. porównanie na wykresie powyżej). Tablica wyników zawiera również wytyczne mające na celu poprawę jakości analizy i porównania różnic strukturalnych między krajami i regionami.

Kontekst

Coroczna europejska tablica wyników innowacji przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. Interaktywne narzędzie internetowe umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach.

Tablica wyników innowacji regionów zawiera ocenę wyników w różnych regionach Europy. Stosuje ona tę samą metodykę co europejska tablica wyników, w miarę dostępności danych.

Dodatkowe informacje:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia
  • integracja europejska
  • nowe technologie