Przejdź do treści głównej

Mistrzowie Matematyki wytypowani! [relacja]

autor(ka): Fundacja Vive Serce Dzieciom
2017-06-21, 13:04
19 czerwca odbyło się finałowe spotkanie tegorocznej edycji „Mistrzowie Matematyki”, organizowanego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracą z Fundacją mBanku. W gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podsumowano działania w roku szkolnym 2016/2017, w którym przyznano 21 stypendiów o łącznej wysokości 40 tys. zł. Partnerem wydarzenia jest Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Na spotkaniu podsumowano tegoroczną edycję programu „Mistrzowie Matematyki”. Akcja organizowana przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z partnerami, skierowana była do 21 gimnazjalistów, którzy otrzymali stypendia na rozwój swoich umiejętności matematycznych. Podczas wydarzenia przekazano specjalne wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla 7 najaktywniejszych uczniów biorących udział w programie. Otrzymali oni dodatkowe nagrody pieniężne.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów „Mistrza Matematyki” dokonali: Agnieszka Servaas – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu VIVE Textile Recycling, Grażyna Jarosz – Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom, Maciej Długosz, zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach, dr hab. inż. Barbara Gawdzik - Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK oraz Anna Sieczko - Wicedyrektor Instytutu Matematyki UJK.

„Dziękuję obecnej tu młodzieży za waszą pasję, zaangażowanie, za to, że z radością i determinacją rozwijacie swoje talenty matematyczne i rozwiązujecie tysiące zadań, które – uwierzcie - będą dla was prawdziwym fundamentem w życiu. Dzięki temu rozwijacie umiejętności takie jak logika, ale również cały swój potencjał intelektualny. Matematyka jest alfabetem dzięki któremu Bóg opisał wszechświat. I tej mądrości Wam życzę.”powiedziała Agnieszka Servaas, otwierając wydarzenie.

Na finałowym spotkaniu podsumowano osiągnięcia uczestników oraz ich aktywność na zorganizowanych w ramach programu trzech warsztatach „Matematyka i logiczne myślenie” przygotowanych przez nauczycieli akademickich Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O programie:

Program stypendialny „Mistrzowie Matematyki” realizowany jest po raz drugi przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z Fundacją mBanku, Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie o wybitnych zdolnościach matematycznych uczęszczający do gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Kapituła Programu, po rozpatrzeniu wniosków o stypendia, wyłoniła 21 stypendystów, którzy otrzymali stypendia po 2000 zł. Przy przyznawaniu stypendium „Mistrza Matematyki” Kapituła programu brała pod uwagę średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, oceny z matematyki uzyskane przez ostatnie dwa lata nauki, wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty, jak również olimpiady, konkursy i inne osiągnięcia.

Wsparcie Programu na rok szkolny 2016/17 przyznano dla uczniów klas gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem gmin Łagów, Brody, Pawłów, Nowa Słupia, Baćkowice, Iwaniska i Waśniów, gdzie o stypendium Mistrza Matematyki można starać się w Stowarzyszeniu Gminy Łagów.

Więcej o programie „Mistrzowie Matematyki” na stronie: www.fundacjavive.org.


Źródło: Fundacja Vive Serce Dzieciom
Organizator:

Fundacja Vive Serce Dzieciom

Adres:

Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. SK

Tel.:

41 347 63 50 wew. 107

Faks:

41 347 63 55

E-mail:

fundacja@vive.com.pl

Www:

http://www.fundacjavive.com.pl 

Organizator:

Fundacja mBanku

Adres:

Senatorska 18 lok. 4.2a, 00-082 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 438 23 18

Faks:

22 829 02 97

E-mail:

fundacja@mbank.pl

Www:

http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność
  • edukacja
  • młodzież