Przejdź do treści głównej

Pod opieką Świętego Mikołaja

autor(ka): Fundacja NIWA
2017-06-19, 13:38
użytkownik
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole wspólnie z powołanym przy nim Stowarzyszeniem każdego dnia walczy o lepszy los swoich podopiecznych, tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ich działalność może być dla innych podobnych podmiotów inspiracją i dobry przykładem do naśladowania.

Stowarzyszenie dla wsparcia Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole od 1973 r. kształci i wychowuje dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim na każdym etapie edukacji. Dwa lata później w Mikołajki otrzymał stałą siedzibę, obecny budynek przy ulicy Mickiewicza 14, w najstarszej, zabytkowej części miasta Koła, w sąsiedztwie klasztoru, fary kolskiej, ratusza, z widokiem na dolinę rzeki Warty. Z tej okazji urodziny szkoły obchodzono zawsze 6 grudnia, jednak dopiero w 2003 r. nadano szkole imię Świętego Mikołaja.

Patron placówki, dzielnie i wdzięcznie wspierał swoich podopiecznych, niestety niż demograficzny i zmiany w systemie kształcenia specjalnego spowodowały drastyczny spadek liczby uczniów, a co za tym idzie spadek wysokość subwencji oświatowej. Chcąc wesprzeć ośrodek w szeroko rozumianym procesie dydaktyczno-wychowawczym wspólnie z pracownikami, rodzicami oraz uczniami założyliśmy w sierpniu 2015 r. stowarzyszenie „Przyjaciele Świętego Mikołaja” – mówi Aneta Brdyś Prezeska Stowarzyszenia.

Pierwsze sukcesy

Stowarzyszenie „Przyjaciele Św. Mikołaja” jest młodą organizacją pozarządową. Większość swoich działań robiło i robi po raz pierwszy, badając swoje możliwości i obserwując (z satysfakcją) rezultaty.

Stowarzyszenie organizuje fundusze wspierające naukę i rozwój oraz wsparcie materialne dla podopiecznych ośrodka i ich rodzin. Aranżuje wspólny czas rodziców i dzieci oraz integruje rodziny uczniów. Organizuje szkolenia i konferencje dla rodziców i nauczycieli. Pracuje nad wykreowaniem pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Pomyślnie zrealizowaliśmy swój pierwszy minigrant, projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Za zdobyte fundusze zakupiliśmy namiot reklamowy, koszulki z logo, rollbaner i 1500 ulotek. Wszystkie te artykuły przyczyniły się do promowania w powiecie stowarzyszenia i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole – uzupełnia Aneta Brdyś.

We współpracy

W ramach propagowania wiedzy na temat autyzmu 21 kwietnia 2016 r. wspólnie z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z Kalisza w ramach działań Stowarzyszenia zorganizowane zostało szkolenie „Autyzm nie musi być wyrokiem”. W tym roku z okazji Dnia Zespołu Downa wspólnie z stowarzyszeniem „Bardziej Kochani” z Warszawy organizowane będzie konferencja „Zespół Downa - jak jest naprawdę?" Refleksje ojca 28 letniej Natalii z zespołem Downa.

Przeprowadzając zbiórki publiczne lub szukając darczyńców wśród lokalnych firm Stowarzyszenie zgromadziło fundusze na organizację balu karnawałowego, festynu rekreacyjno-sportowego dla uczniów i ich rodzin, dofinansowanie wycieczek szkolnych, np. do ZOO we Wrocławiu czy Kopalni Soli w Kłodawie, zakup nagród w szkolnych konkursach przedmiotowo-artystycznych, zakup 11 tabletów dla uczniów na zakończenie Roku Szkolnego za wybitne osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły. Zdobyło materiały budowlane na remont sali lekcyjnej dla najmłodszych uczniów oraz zakup atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i kolorowy dywan na jej wyposażenie.

Ostatnim sukcesem Stowarzyszenia jest bal charytatywny na 120 osób, z którego dochód przeznaczony zostanie na organizację kolejnego Dnia Rodziny z fantastycznymi atrakcjami, clownami, alpakami, cateringiem, animatorami zabawy itp. – podsumowuje Aneta Brdyś.

Ku przyszłości

Stowarzyszenie bardzo się stara uatrakcyjnić, wzbogacić i poszerzyć ofertę edukacyjno-wychowawczą ośrodka. Chce zaznaczyć w pozytywny sposób istnienie placówki kształcenia specjalnego w powiecie kolskim. Jednocześnie zależy mu na aktywnym uczestnictwie podopiecznych ośrodka w życiu kulturalnym, społecznym, towarzyskim, sportowym mieszkańców miasta Koła i powiatu kolskiego. Staramy się uczestniczyć w wydążeniach lokalnej społeczności, jesteśmy stałymi bywalcami Muzeum Technik Ceramicznych, Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i Powiatowej. Współpracujemy z innymi szkołami, zakładami pracy, urzędami, centrami handlowymi itp. – dopowiada Aneta Brdyś.

Sztandarowym przedsięwzięciem ośrodka w dziedzinie integracji jest organizowany od 15 lat Integracyjny Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży, realizowany wspólnie z Miejskim Domem Kultury, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym w Kole i od dwóch lat z stowarzyszeniem „Przyjaciele Św. Mikołaja”. Młodzi artyści wspólnie występują na scenie, nawzajem się oglądają, podziwiają i oklaskują. Festiwalowi od samego początku towarzyszy konkurs plastyczny „Mój kolega z niepełnosprawnością”. Wystawa prac laureatów i wręczenie nagród odbywa się w dniu festiwalu a uczestnicy konkursu są zaproszeni na widownię. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kolskich szkół podstawowych i zawsze stanowi pretekst do rozmowy w klasach na temat niepełnosprawności.

Osobiście cieszy mnie zaangażowanie rodziców uczniów w prace stowarzyszenia. Wspólnie ustalamy tematy konferencji, gromadzimy fundusze, przeprowadzamy zbiórki publiczne. Rodzice wskazują kolejne cele do realizacji, wspierają i motywują swoja postawą. Oby tak dalej! – komentuje Aneta Brdyś.

Artykuł współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


LOGO

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wielkopolska.ngo.pl
Źródło: Fundacja NIWA
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnościami