Przejdź do treści głównej

Złocieniec. Spotkanie Zachodniopomorskiej Rady z lokalnymi NGO [relacja]

autor(ka): Magdalena Pieczyńska
2017-06-14, 11:29
użytkownik
Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi z terenu powiatu drawskiego i szczecineckiego.

11 maja 2017 r. w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami samorządów z terenu powiatu drawskiego i szczecineckiego

Otwarcia spotkania dokonał pan Jerzy Kotlęga, wiceprzewodniczący, witając wszystkich zebranych gości, obecnych członków Rady oraz gospodarza spotkania, pana Krzysztofa Zacharzewskiego Burmistrza Złocieńca. Na wstępie pan Kotlęga przybliżył zebranym zakres działalności Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jej obecny skład i plany działania oraz temat, który był poruszany na skończonym chwilę wcześniej posiedzeniu Rady, a dotyczący projektu uchwały Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach.

Przywitania gości dokonał również gospodarz spotkania pan Krzysztof Zacharzewski Burmistrz Złocieńca, który podkreślił ogromną rolę, jaką odgrywają organizacje pozarządowe w codziennym funkcjonowaniu lokalnych samorządów.

Kolejno głos zabrał pan Łukasz Cieśliński Wiceprzewodniczący, który moderował dyskusję podczas spotkania. Pan Cieśliński ponownie przybliżył zadania Rady oraz cel organizacji wyjazdowych spotkań Rady, do których zalicza się m.in. poznanie relacji, problemów oraz doświadczeń między lokalnymi władzami a organizacjami pozarządowymi.

Głównym tematem spotkania była dyskusja o realizowanej współpracy międzysektorowej na terenie reprezentowanych samorządów. Uczestnicy spotkania bardzo często występowali w podwójnej roli, jako organizacja pozarządowa i jako przedstawiciel administracji publicznej.

W toku dyskusji głos zabierali przedstawiciele obu sektorów. Głównymi bolączkami jawiły się problemy niewystarczającego poziomu finansowania. Dyskutowano również o bogatym wachlarzu podejmowanych działań na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej, w tym m.in. o następujących zagadnieniach:

 1. organizacje pozarządowe w zależności od stażu funkcjonowania potrzebują różnego rodzaju wsparcia, ważne aby nie zniechęcać, a pomagać i pokazywać, gdzie szukać pomocy;
 2. niska frekwencja przedstawicieli organizacji na organizowanych spotkaniach przez samorząd np. podczas konsultacji programu współpracy;
 3. urozmaicona oferta współpracy finansowej, jak i pozafinansowej tj. m.in. udostępniane pomieszczeń, udzielanie wsparcia merytorycznego przy pisaniu projektów, zlecania zadań w trybach małych grantów, w otwartych konkursach ofert, poprzez udział w budżecie obywatelskim, funduszu sołeckim itp.;
 4. organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi;
 5. wspólna organizacja przedsięwzięć;
 6. prowadzenie aktualnego wykazu organizacji pozarządowych, których poziom aktywności jest zróżnicowany;
 7. zakładka informacyjna poświęcona organizacjom pozarządowym;
 8. różny poziom finansowania; gminy wiejskie mają mniejszy budżet na współpracę niż gminy miejskie;
 9. partnerstwo: w ocenie uczestników niektóre organizacje są samodzielne ale są też takie, które „przyssały” się do budżetów samorządów;
 10. częste zmiany w funkcjonowaniu organizacji - rozliczanie, działalność organizacji jest społeczna a przepisy prawa niesprzyjające;
 11. proces utworzenia organizacji.

Jako oczekiwanie wobec Rady wskazano na podejmowanie przez Radę działań promujących dobre praktyki, projekty obywatelskie, które wyróżniają się w województwie oraz realizację przedsięwzięć w celu zwiększanie świadomości społeczeństwa.

Podczas spotkania przypomniano zebranym o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz środków finansowych RPO w ramach działania 7.6 i 7.2 lub ROPS. Nadto poinformowano o rozpoczynającym się w dniu 15 maja br. naborze wniosków na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik.

Kolejne spotkania Rady z lokalnymi organziacjami pozarąodwymi i samorządami już wkrótce.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2017-05-11
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres:

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

91 44 16 220/224

Faks:

91 44 16 231

E-mail:

mpieczynska@wzp.pl

Www:

http://www.wws.wzp.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • partnerstwo
 • pożytek publiczny
 • współpraca z administracją