Przejdź do treści głównej

XVIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego za nami! [relacja]

autor(ka): Anna Szmyd
2017-06-09, 16:47
użytkownik
archiwalne
XVIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5 czerwca w Bydgoszczy odbyło się doroczne święto organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorami tegorocznego Forum były trzy bydgoskie organizacje. Myślą przewodnią skonstruowanego programu było wzmocnienie u trzeciego sektora przekonania, iż stanowią siłę stojącą na straży wartości i relacji międzyludzkich, mogącą realnie wpływać na jakość życia.

5 czerwca w Bydgoszczy odbyło się doroczne święto organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorami tegorocznego Forum były trzy bydgoskie organizacje: Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „Terminus”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” oraz Stowarzyszenie „Różowa Wstążeczka”.

Myślą przewodnią skonstruowanego programu było wzmocnienie u trzeciego sektora przekonania, iż stanowią siłę stojącą na straży wartości i relacji międzyludzkich, mogącą realnie wpływać na jakość życia.

Dobitnie wykazane to zostało zapewne w debacie, zwieńczającej spotkanie, które moderował Michał Tabaczyński – redaktor naczelny Bydgoskiego Informatora Kulturalnego. Wśród zaproszonych ekspertów debaty byli m.in. Agnieszka Dalke – na co dzień pracująca w proobywatelskim Urzędzie Gminy w Lisewie, ale wywodząca się z sektora pozarządowego i nie wyobrażająca sobie, aby tych organizacji nie było – gdyż władza samorządowa korzysta z doświadczenia i kompetencji tychże osób, oraz Jacek Brygman – wójt gminy Cekcyn, której rozwój w dużej mierze także można zawdzięczać osobom wywodzącym się z sektora pozarządowego.

Podczas Forum odbyły się również dwa wykłady: przybyły z Warszawy Krzysztof Wołodźko – publicysta związany z kwartalnikiem „Nowy Obywatel”, próbował skoncentrować nas na refleksji „dobrego państwa”, a przybyły w Krakowa Robert Palusiński – przybliżył teorię Dragon Dreaming Project Design.

Nie zabrakło rozstrzygnięcia corocznego konkursu „Wolontariat w Akcji”, którego celem jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu. Trzy równorzędne nagrody zostały przyznane:

Stowarzyszeniu Sportowemu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie za wysoki profesjonalizm w obsłudze wolontariatu, umożliwiającego szeroki zakres doświadczeń i rozwój wolontariuszy, którzy to tworzą „siłę i duszę” przedsięwzięć Olimpiad Specjalnych – doniosłego społecznie programu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Stowarzyszeniu "Podaj Rękę” Oddział Kujawsko-Pomorski za profesjonalną procedurę wdrażania wolontariuszy w działania, tworzenie przestrzeni do samodzielności i kreatywności wolontariuszy – na potrzeby doniosłych społecznie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie

Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu "JUDYM" za wolontariat wśród podopiecznych jako ścieżkę powrotu do społeczeństwa, budowanie poczucia wartości poprzez przekazywanie odpowiedzialnych funkcji wolontariuszom.

Forum uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod dyrekcją prof. Bernarda Mendlika. Do dyspozycji uczestników była Specjalna Stefa Zdrowia, w której studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy dokonywali bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, cholesterolu, poziomu cukru, analizy wellness itp.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie GINEKA
Miejsce: Bydgoszcz, -, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Organizator:

Stowarzyszenie GINEKA

Adres:

Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

516744143

Faks:

-

E-mail:

anna@kpowes.org.pl

Www:

http://www.ginek.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • wolontariat