Przejdź do treści głównej

Podsumowujemy: Model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

autor(ka): Maciej Mordka
2017-05-05, 09:13
użytkownik
Gotowy jest środowiskowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, który powstał w ramach przedsięwzięcia "Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie”, zrealizowanego wspólnie przez Fundację Arkadia, Fundację Daj Szansę, Stowarzyszenie Subicere i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Model to wynik pracy blisko 30-osobowego zespołu oraz konsultacji społecznych.

Przez ponad pięć mięsięcy (od listopada 2016) zespół, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i organizacji działających środowiskowo pracował nad kilkoma zagadnieniami ważnymi dla wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną: jak je usamodzielniać, jak prowadzić wsparcie środowiskowe na rzecz tych osób, jak efektywnie edukować ich rodziny i jak połączyć doświadczenia publicznych i niepublicznych podmiotów wspierających (szerzej pisaliśmy na ten temat tutaj >>>). Wypracowany przez zespół pomysł trafił do konsultacji społecznych - w spotkaniach konsultacyjnych w pięciu miastach województwa uczestniczyło 75 osób. Uwagi od nich zebrane oraz propozycje zgłoszone przez serwis stacja-konsultacja.pl pozwoliły na wprowadzenie wielu ulepszeń i uszczegółowień w przygotowywanym modelu (więcej o konsultacjach przeczytasz tutaj >>>).

A teraz publikujemy model i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (pobierz >>>).

Projekt "Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna