Przejdź do treści głównej

Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy – nowa publikacja NESsT

autor(ka): Gabriela Cichowicz
2017-05-10, 16:29
użytkownik
archiwalne
„Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy: łączenie zasobów przedsiębiorstw społecznych i firm z branży BPO" prezentuje analizę sytuacji młodych osób i kobiet na rynku pracy w Polsce. W publikacji wskazano także, jak firmy z branży BPO/IT mogą odpowiedzieć na potrzeby związane z zatrudnieniem osób z grup zagrożonych marginalizacją.

Brak odpowiednich kwalifikacji wyklucza miliony ludzi z rynku pracy i jest przyczyną bezrobocia oraz biedy. Jednocześnie, niedobory wykwalifikowanej kadry stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla pracodawców na całym świecie. Przedsiębiorstwa społeczne mogą skutecznie wspierać uzupełnianie kwalifikacji zawodowych wśród młodych osób i kobiet, przygotowując je do pracy w sektorze usług dla biznesu (BPO) i usług IT.

Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy prezentuje analizę sytuacji młodych osób i kobiet na rynku pracy w Polsce. W publikacji wskazano także, jak firmy z branży BPO/IT mogą odpowiedzieć na potrzeby związane z zatrudnieniem osób z grup zagrożonych marginalizacją. W szczególności badanie koncentruje się na młodzieży bez doświadczenia zawodowego oraz na kobietach, które są bierne zawodowo.

Raport zawiera dogłębną analizę poszukiwanych na rynku umiejętności, a także dostępnych mechanizmów wsparcia potrzebnych do uzyskania przez te grupy stabilnej i uczciwie wynagradzanej pracy, co w rezultacie zaspokoić może rosnące potrzeby zatrudnienia firm z najszybciej rozwijającej się branży w Polsce.

Raport zawiera opis i analizę:

• zjawiska bezrobocia wśród osób młodych i kobiet w Polsce

• sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO), który posiada największy potencjał generowania miejsc pracy w Polsce w ciągu najbliższych lat

• systemu kształcenia zawodowego w Polsce w kontekście programów rozwijających umiejętności potrzebne do pracy w centrach nowoczesnych usług dla biznesu

• konkretnych umiejętności, których poszukują pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu; analiza, na ile znajdują one odzwierciedlenie w programach kształcenia zawodowego i ewentualne rekomendacje działań, jakie należy podjąć, aby te kwalifikacje rozwijać w ramach pozaszkolnych form edukacji zawodowej skierowanych do osób pozostających bez pracy

• innowacyjnych projektów realizowanych przez różne podmioty w Polsce i za granicą, mających na celu zmniejszenie skali niedopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców

Zgodnie z konkluzjami badania, należy pilnie rozwijać współpracę pomiędzy firmami z sektora BPO i instytucjami kształcenia zawodowego, a także przedsiębiorstwami społecznymi, które znają potrzeby osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.

Publikacja Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy powstała dzięki hojnemu wsparciu J.P. Morgan. Jest częścią globalnego programu NESsT Empowers, którego celem jest ułatwienie dostępu do godnego i stabilnego zatrudnienia osobom pochodzącym ze społeczności zagrożonych marginalizacją.

Celem drugiego etapu programu NESsT Empowers była identyfikacja i wsparcie przedsiębiorstw społecznych, oferujących szkolenia, staże i zatrudnienie dla osób młodych i kobiet w sektorze usług BPO/IT. W wyniku tych prac, do portfolio NESsT dołączyła Szkoła Programowania Coders Lab. NESsT wspiera realizację programu edukacji zawodowej Możesz ITy, który ułatwi wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych samodzielny start. NESsT współpracuje także z Dimpact, przedsiębiorstwem społecznym rozwijającym program szkoleniowy skierowany do młodych osób i kobiet, które uzyskają zatrudnienie w sektorze BPO – więcej informacji na temat tego partnerstwa niebawem.

Od 20 lat NESsT pracuje na rzecz zapewnienia dostępu do godnych miejsc pracy dla osób z grup zagrożonych marginalizacją, w krajach rynków wschodzących. NESsT inwestuje kapitał filantropijny w rozwój przedsiębiorstw społecznych, generujących miejsca pracy i możliwości uzyskania dochodu dla osób z grup najuboższych, izolowanych, dyskryminowanych, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, czy wysokiego poziomu edukacji.

Publikacja dostępna w formacie eBook w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej.


Pliki do pobrania

Informacja pochodzi z portalu


Źródło: NESsT
Organizator:

NESsT

E-mail:

poland@nesst.org

Www:

http://nesst.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • rozwój zawodowy