Przejdź do treści głównej

Czym jest Warszawska Rada Pożytku?

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2017-04-20, 18:17
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Do 11 maja 2017 trwa głosownie na kandydatów na przedstawicieli NGO w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (w skrócie: WRP). Czym jest ten organ, jakie ma kompetencje i dlaczego warto interesować się jego działaniami?

WRP – czym jest?

Możliwość utworzenia powiatowej (lub gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego została zapisana w art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, wspierający współpracę między Urzędem m.st. Warszawy oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w Stolicy.

Powstanie pierwszej Warszawskiej Rady Pożytku zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy w październiku 2010 roku, na wniosek warszawskich NGO. Obecnie trwa proces wyboru WRP już IV kadencji. W jej skład wejdzie 24 członkiń i członków, w tym 9 przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy, 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy oraz 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, na których do 11 maja 2017 organizacje pozarządowe działające na rzecz Warszawy mogą oddawać głosy.

WRP – jakie ma kompetencje?

Warszawska Rada Pożytku ma liczne kompetencje, wśród których znajdują się:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa stanowionych w Warszawie, dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z NGO,

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a NGO,

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

WRP – czym zajmowała się w III kadencji?

Warszawska Rada Pożytku w mijającej kadencji zajęła się bardzo wieloma różnymi sprawami. WRP nie tylko opiniowała, ale też aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia, poprzez zgłaszanie uwag i rozwiązań, ważnych dokumentów miejskich, jak na przykład roczne programy współpracy, strategia rozwoju Warszawy do 2030 roku, czy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Członkowie WRP brali udział w pracach nad nowym regulaminem konkursu S3KTOR, w którym nagradza się inicjatywy warszawskich NGO. Kiedy trzeba było, WRP interweniowała w sprawach ważnych dla organizacji, jak na przykład w sprawie pobierania kaucji przy wynajmie sal w szkołach na działania przez sportowe NGO. Opiniowała również prośby o przeniesienie środków przeznaczanych na dotacje dla organizacji w poszczególnych dzielnicach. Członkowie WRP przygotowali też stanowisko w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Warszawska Rada Pożytku jest jednym z najważniejszych organów usprawniających i zwiększających współpracę Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Serwis warszawa.ngo.pl co miesiąc przygotowuje relacje z każdego posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku. Można je znaleźć tutaj.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • miasto
  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją