Przejdź do treści głównej

II Spotkanie Konwentu WRDPP [relacja]

autor(ka): Alicja Gawinek
2017-04-18, 10:32
użytkownik
archiwalne
7 kwietnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się II spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

W konwencie uczestniczyło około 20 przedstawicieli i przedstawicielek 11 wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o komunikacji pomiędzy radami, sposobami finansowania działań Konwentu. W trakcie spotkania odbyły się dyskusje z zaproszonymi gośćmi z Prezesem Sieci SPLOT Zbigniewem Wejcmanem, który przypomniał o Modelu Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi jako narzędziu do budowania dobrej współpracy. Z Krzysztofem Balonem - Współprzewodniczącym RDPP działającej przy Ministrze dyskutowano o sposobach współpracy Rady z Konwentem, komunikacji.

W części spotkania uczestniczył również Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM, który omawiał m.in. „dalsze losy” NCRSO.

Kolejne spotkanie Konwentu WRDPP odbędzie się 9 czerwca 2017 r. Podczas spotkania Konwent podjął stanowisko dotyczące zapisu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 41b ust. 7: "Zarząd województwa pokrywa koszty przejazdów członków Rady Wojewódzkiej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77(5) § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań Rady Wojewódzkiej", jako zapisu, który nie powinien ograniczać się tylko do zwrotu kosztów przyjazdu na posiedzenie wojewódzkiej RDPP, ale również dojazdu na spotkania podczas, których reprezentuje się wojewódzką RDPP. Konwent podjął też rekomendacje kierowaną do wojewódzkich rad dotycząca umieszczania informacji o działaniach Konwentu na stronach, gdzie są informacje o poszczególnych radach wojewódzkich.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Konwent WRDPP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją