Przejdź do treści głównej

Fundusze Europejskie na kulturę: 25 nowych projektów

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-04-13, 21:54
archiwalne
Na początku kwietnia 2017 r. zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach II naboru wniosków dla VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ). Kolejnych 25 instytucji dołączyło do grona beneficjentów środków europejskich.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie, rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem czy budowa sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 496 mln zł, a dofinansowanie z POIiŚ to prawie 357 mln zł.

Pełna lista dofinansowanych przedsięwzięć:

 1. Miasto Łódź – Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowej obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowej przez Muzeum Miasta Łodzi
   
 2. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi – Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi
   
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Giżycku – Budowa Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku
   
 4. Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację
   
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków – Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
   
 6. Diecezja Bydgoska – Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków
   
 7. Gmina Miejska Kraków – Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
   
 8. Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi – Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej
   
 9. Polska Prowincja Zakonu Pijarów – Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej
   
 10. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej
   
 11. Gmina Miasta Tarnowa – Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową
   
 12. Diecezja Pelplińska – Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej
   
 13. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego – Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala
   
 14. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – Ekspozycja pt. Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego
   
 15. Miasto Zamość – Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu
   
 16. Archidiecezja Lubelska – Pomniki historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnianie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego
   
 17. Gmina Miasta Toruń – Centrum Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w rejonie kujawsko-pomorskim
   
 18. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego
   
 19. Archidiecezja Gnieźnieńska – Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski
   
 20. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu – Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zabytków bibliotecznych
   
 21. Centrum Kultury „Zamek” – Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
   
 22. Narodowe Forum Muzyki – Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia.
   
 23. Opera Wrocławska – Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej
   
 24. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach – Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach
   
 25. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki

W ramach tego naboru do dofinansowania wybrano 52 projekty o łącznym dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie ok. 733 mln zł. Oznacza to, że do podpisania pozostało jeszcze 27 umów o dofinansowanie.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • kultura
 • ochrona zabytków
 • sztuka