Przejdź do treści głównej

Kultura silniejsza dzięki NGO – podsumowanie konkursów dotacyjnych

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2017-03-15, 15:45
archiwalne
Nastały dobre czasy dla organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą. 2017 jest kolejnym rokiem, w którym wzrósł budżet przeznaczany na projekty kulturalne, a tym samym więcej projektów niż w poprzednich latach otrzymało dofinansowanie. Jakby tego było mało, Biuro Kultury m.st. Warszawy wzmocniło współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Samorządy, także warszawski, przyznają dotacje na projekty kulturalne prowadzone przez organizacje pozarządowe. Projekty są wybierane  w konkursach ofert. Tematy konkursów dotacyjnych są corocznie konsultowane przez Komisje Dialogu Społecznego. Urzędnicy nie ograniczyli się jednak tylko do konsultowania. Zamiast tego powołano specjalny, międzysektorowy zespół, którego zadaniem było nie tylko wspólne wypracowanie tematów zakresów i warunków konkursów dotacyjnych, na które Biuro Kultury, w imieniu Prezydenta Warszawy, ogłasza konkursy dotacyjne, ale i celów, priorytetów oraz kryteriów oceny. Warto dodać, że na konkursy te Urząd m.st. Warszawy przeznacza ponad 20 milionów złotych rocznie i że projekty, które dzięki tym pieniądzom są przeprowadzane, to setki wydarzeń kulturalnych – od lokalnych, podwórkowych teatrzyków po międzynarodowe festiwale budujące markę miasta, takie jak Warszawska Jesień.

 

W 2017 roku budżet przeznaczony przez Biuro Kultury na projekty kulturalne wzrósł o ponad 10%, a warto pamiętać, że w Programie Rozwoju Współpracy jest zapis mówiący o obowiązkowym zwiększaniu środków o 5% każdego roku. Dzięki temu w Stolicy zostaną zrealizowane 162 projekty (o 7 więcej niż rok temu), wśród których najwięcej będzie związanych z muzyką, teatrem, filmem i interdyscyplinarnych. Przy okazji pracy nad konkursami pojawiło się sporo nowych rozwiązań, które usprawniły pracę zarówno urzędników, jak i przedstawicieli NGO. W procedurze konkursowej, opracowanej przez Centrum Komunikacji Społecznej, wprowadzono ocenę punktową. Najważniejsze kategorie oceny ofert konkursowych wynikają z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bardziej szczegółowe wprowadzały już same Biura. Biuro Kultury m.st. Warszawy zdecydowało się wypracować kryteria wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Ważną nowością była też indywidualna karta oceny ofert, dzięki czemu każdy członek komisji konkursowej samodzielnie oceniał dany projekt. Oceny wszystkich były później sumowane i zamienione w ranking, na podstawie którego podejmowana była decyzja o przyznaniu lub nie dotacji. Dzięki temu ocena poszczególnych ofert stała się bardziej porównywalna i zobiektywizowana.

Po raz pierwszy składanie wniosków o dotacje odbyło się przez interent, za pomocą generatora Witkac. Zaletą było nie tylko to, że oferty nie miały błędów rachunkowych (system sam wyliczał kwoty i procenty), ale i jednoznacznie wprowadził cezurę czasową. Po „deadlinie” spóźnialscy nie mogli już składać ofert, gdyż system został zamknięty. Tego rodzaju kłopoty ze spóźnionymi bywały w poprzednich latach zmora urzędników. Wśród 510 projektów, zaledwie 12 miało błędy formalne (w poprzednich latach liczba ta dochodziła do 30%). Głównie występujące błędy dotyczyły podpisów: potwierdzenia złożenia oferty podpisane nieczytelnie, lub przez nieupoważnione osoby. Konkursy na projekty kulturalne zostały też dopasowane do Programu Rozwoju Kultury, mają cele strategiczne, co pokazuje, że polityka kulturalna realizowana przez organizacje pozarządowe w Warszawie odpowiada strategicznym kierunkom.

W poszczególnych konkursach pojawiły się też zapisy, na które warto zwrócić uwagę. Przykładowo w konkursie Kreacja zapisano, że 30% dotacji musi zostać przeznaczone na honoraria dla artystów. Z kolei duże projekty festiwalowe zostały zobowiązane do przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji. Pojawiły się też środki na rozwój kompetencji kadr kultury, czyli menadżerów, animatorów, twórców, zaś w konkursie Mapa Miejsc Kultury zagwarantowano, że część środków można przeznaczyć na zakup sprzętu i utrzymanie siedziby organizacji.

Komisje Dialogu Społecznego ogólnie dobrze oceniły ten proces. Po weryfikacji i wyciągnięciu wniosków prace nad punktacją oferty będą kontynuowane. Tak, aby w przyszłych konkursach karta oceny jeszcze lepiej służyła i projektodawcom, i oceniającym.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • miasto
  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwo
  • społeczeństwo obywatelskie
  • sztuka
  • współpraca z administracją