Przejdź do treści głównej

W AMI kolejny rok realizacji projektu „Rehabilitacja dzieci w AMI - szansą na lepsze życie” [relacja]

autor(ka): Magdalena Muzyka-Maciejak
2017-03-10, 09:33
użytkownik
archiwalne
Dzięki pozyskanym środkom finansowym z PFRON oraz środkom z 1% podatku Fundacja AMI ma możliwość zrealizowania dwuletniego projektu „Rehabilitacja dzieci w AMI - szansą na lepsze życie”. Jeszcze do marca 2017 roku trwa pierwszy okres projektu. Dzieci do tego czasu mogą jeszcze bezpłatnie skorzystać z indywidualnego, intensywnego min. 2-5 godzin tygodniowo wsparcia specjalistów.

W projekcie bierze czynny udział 90 beneficjentów terenu z województwa łódzkiego (między innymi z powiatu zduńskowolskiego, łaskiego, pajęczańskiego, bełchatowskiego pabianickiego, sieradzkiego, wieluńskiego innych), którzy posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Głównym celem i założeniem projektu była i jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym poprzez zwiększenie ich samodzielności poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych. Realizując zadanie Fundacja AMI dąży do tego, aby dzieci w przyszłości mogły być samodzielne, niezależne od opiekunów.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia. W ramach projektu realizowanych jest aż 18 różnych form wsparcia. Do każdego uczestnika projektu zakłada się indywidualne podejście , dostosowując odpowiednio formy wsparcia do konkretnego przypadku chorobowego i postawionych do osiągnięcia celów. Mając na uwadze wszelkie dysfunkcje, zaburzenia zdiagnozowane, występujące u beneficjentów Fundacja AMI dla każdego dziecka przewiduje wsparcie od 2 do 5 form wsparcia w zależności od rodzaju schorzenia, niepełnosprawności.

Kompetencje i umiejętności, jakie rozwinie beneficjent projektu to:

- poprawa funkcjonowania układu ruchowego, koordynacji ruchowej, napięcia mięśniowego, korygowanie wad budowy ciała

- wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych

- nawiązywanie przez dziecko prawidłowych kontaktów, w tym interpersonalnych

- aktywizacja i otwarcie się dziecka izolowanego

- zminimalizowanie, zniwelowanie barier i lęków u dziecka

- podwyższenie samooceny dziecka

- zwiększenie oraz podniesienie poziomu samoobsługi bądź samodzielności osób niepełnosprawnych

- kształtowanie oraz nabywanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych

- rozwój motoryki małej i dużej, rozwój sprawności manualnych

- poprawa koncentracji uwagi, w tym koordynacji wzrokowo- słuchowej

- rozwijanie procesów poznawczych, w tym logicznego myślenia

- poprawa orientacji przestrzennej

- zmniejszenie problemów grafomotorycznych

- wyrabianie oraz podtrzymywanie umiejętności sygnalizowania własnych potrzeb, tym samym budowania sygnałów służących do komunikowania się

- modyfikacja zachowań niepożądanych u dziecka, np. agresja, nadpobudliwość

Każdy beneficjent podczas realizacji projektu nabędzie lub rozwinie minimum 5 z 15 wskazanych umiejętności. Każdy uczestnik projektu w pierwszym roku trwania projektu - przez okres 12 miesięcy uczestniczył średnio od 2- 5 godzin bezpłatnych zajęć. Łącznie zrealizowano nie spełna 14,940 tys. godzin bezpłatnych zajęć dla dzieci.

Zajęcia prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra, tj. fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi/neurologopedzi, kynoterapeuci, oligofrenopedagodzy, tyflopedagog/surdopedagog. Oferowana pomoc ze strony AMI w ramach projektu kierowana jest w stronę dzieci w Zduńskiej Woli w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI prowadzonym przez zduńskowolską Fundację „AMI”. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: Terapia pedagogiczna, Terapia logopedyczna, Terapia psychologiczna, Dogoterapia, Terapia ręki, Rehabilitacja NDT-Bobath, Terapia w kombinezonach DUNAG 02, Kinezyterapia, Terapia odruchy wzrokowo- słuchowe, Muzykoterapia, Arteterapia, Terapia odruchy twarzy, Terapia odruchy dynamiczne i posturalne, Biofeedback, Terapia Johansena, Trening Zastępowania Agresji, Komunikacja alternatywna.

Stałe i intensywne działania terapeutyczne przyczyniają się do poprawy funkcjonowania dziecka, poprawy jego stanu psychofizycznego, tym samym samodzielnej egzystencji w codziennym życiu.

Każde z prowadzonych zajęć są nietypowe i innowacyjne. Ośrodek rehabilitacyjny AMI mieszczący się przy ul. Getta Żydowskiego 34, jako jedyny w powiecie posiada nowoczesne technologie, sprzęty do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki podejmowaniu czynnych i aktywnych działań względem dzieci i młodzieży- uczestników projektu Fundacja AMI przyczyniła się do przełamania u dzieci barier w komunikacji interpersonalnej, podejmowaniu inicjatywy własnej i motywacji do działania, kształtowania umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych i czuciowych. Podejmując pracę z dzieckiem niepełnosprawnym rozwinięta została potrzeba nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Dzieci stają się bardziej otwarte, zaktywizowanie, skoncentrowane na konkretnym zadaniu, chętne do współpracy. Początkowo beneficjenci projektu mieli problemy z wyrażaniem swoich odczuć, emocji, nawiązywania prawidłowej komunikacji interpersonalnej, brak koncentracji uwagi, skupienia, relaksu. Z chwilą systematycznego udziału w zajęciach nastąpiła poprawa ich stanu psychofizycznego i ogólnego funkcjonowania. Dzieci nabyły umiejętności aktywnego słuchania, wypowiadania się, odpowiedniego sygnalizowania własnych potrzeb, wzbogacenia słownictwa, budowania sygnałów służących do porozumiewania się.

Fundacja AMI oferując bogaty wachlarz specjalistycznych usług przyczynia się do zmodyfikowania pewnych zachowań u dzieci, których często osoby postronne nie są w stanie zrozumieć, tym bardziej zaakceptować. Do Fundacji AMI zgłasza się coraz więcej dzieci, przyjeżdżają z całego województwa. Aby zastosować odpowiednie formy wsparcia dla dziecka Fundacja proponuje bezpłatne konsultacje
u psychologa i fizjoterapeuty.
To właśnie oni oceniają stan zdrowia dziecka, starają się do każdego dziecka dostosować odpowiednie, indywidualne formy terapii i rehabilitacji.

W pracy z dzieckiem należy zorganizować jak najlepsze wsparcie, zastosować odpowiednie narzędzia i metody pracy, aby rezultaty były widoczne w przyszłości i prowadziły do poprawy funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi w społeczeństwie.

Projekt realizowany dzięki środkom PFRON i środkom z 1% podatku dla Fundacji AMI KRS0000246136. Również to dzięki Twojemu 1 % możliwa jest realizacja tak dużego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.


Pliki do pobrania

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI"
Organizator:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI"

Adres:

Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola, woj. LD

Tel.:

504 204 890

E-mail:

fundacja.ami@ami.org.pl

Www:

http://ami.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój osobisty