Przejdź do treści głównej

Wisła najpopularniejszą rzeką wśród Polaków

autor(ka): Fundacja WWF Polska
2017-03-08, 12:23
użytkownik
archiwalne
Trwa coroczna kampania WWF „Godzina dla Ziemi”, w tym roku poświęcona Królowej Polskich Rzek - Wiśle. Fundacja WWF sprawdziła, jaki jest stosunek Polek i Polaków do rzek, a przede wszystkim do Wisły.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Millward Brown wynika, że rzeki kojarzą się nam dobrze, przywodzą na myśl rekreację i wędkarstwo, a nie zagrożenia i powodzie. Jako najpopularniejszą rzekę zdecydowana większość badanych wskazuje Wisłę. Wprawdzie uregulowana rzeka jest postrzegana jako bezpieczniejsza, ale nad tą naturalną ludzie znacznie chętniej spędzaliby czas.

Prawie 80% pytanych deklaruje, że przez ich miejscowość przepływa rzeka. Aż 89% procent wyraża chęć wybrania się nad rzekę, choć w rzeczywistości nie korzystają zbyt często z takiej możliwości spędzania wolnego czasu - tylko 22% deklaruje, że bywa nad rzeką dość regularnie. Aktywności, które najczęściej kojarzą się z rzekami to pływanie i spacery, wędkarstwo zaś znajduje się dopiero na czwartym miejscu. Na liście zwierząt, które z rzekami kojarzą się najbardziej, znajdują się bóbr, kaczka, żaba i… komar. Aż 91% badanych uważa, że bliskość wody podnosi atrakcyjność danego terenu.

Wcześniejsze badania opinii społecznej wykonywane w latach 2014 i 2016 przez studentów Koła Naukowego Budownictwa Wodnomelioracyjnego im. Prof. K. Dębskiego działającego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie wykazały, że społeczeństwo nie ma świadomości co do wagi naturalnego ekosystemu rzecznego. Tym samym łatwo godzi się na regulowanie rzek, nie rozumiejąc potrzeb odpowiedzialnego ich zagospodarowania i korzyści wynikających z pozostawienia rzek w stanie naturalnym.

„Te wyniki badań opinii społecznej oznaczają, że wybór tegorocznej bohaterki kampanii odbył się w ostatniej chwili” – mówi Marzenna Nowakowska, rzeczniczka WWF Polska. „W rządowych planach Wisła ma przecież zostać przekształcona w wodną drogę śródlądową. Przebudowa oznacza ogromne zniszczenia i nieodwracalną degradację środowiska”.

Celem kampanii „Godzina dla Wisły” jest zwrócenie uwagi nie tylko na unikatowe na skalę Europy piękno przyrodnicze i krajobrazowe najdłuższej rzeki w Polsce, ale także zwiększenie świadomości społecznej, że rzeka uregulowana generuje stałe koszty wynikające z potrzeby utrzymania sztucznych konstrukcji oraz że stwarza wyższe zagrożenie powodziowe. Wiele europejskich rzek zostało dawno uregulowanych, zanim jeszcze odkryto, że naturalne ekosystemy nadrzeczne skuteczniej chronią przed powodzią niż cieki poprzecinane tamami, pogłębione i zmienione w kanały łączące zbiorniki zaporowe.

„Pora nazywać towarową żeglugę śródlądową po imieniu: najbardziej destruktywny dla środowiska rodzaj transportu w Polsce. Budowa „wodnych autostrad” to katastrofa dla przyrody Wisły - tłumaczy dr Przemysław Nawrocki, ekspert WWF. - Przekształcanie rzek, zarówno na cele żeglugowe, jak i energetyczne, to jedna z najbardziej destruktywnych dla środowiska działalności na naszej planecie. Kraje naprawdę dbające o ekologię wyburzają tamy”

„Pozostawmy Wisłę bezpieczną i piękną!” pod tym hasłem WWF prowadzi tegoroczną kampanię od początku marca, chcąc zwrócić uwagę Polek i Polaków na realne zagrożenie wartości, które – jak wynika z badań opinii publicznej – są dla nich ważne. W czterech miastach nad Wisłą zaplanowane zostały imprezy, podczas których Wisła, Królowa Polskich Rzek, jest koronowana. Takie święto odbyło się już w Wiśle, w sobotę 11 marca będzie w Krakowie, w kolejną sobotę w Gdańsku, a na koniec, 25 marca 2017 w Warszawie. Więcej na stronie godzinadlaziemi.pl

Godzina dla Ziemi (Earth Hour)

Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) WWF globalna i symboliczna kampania edukacyjna - trwająca nieprzerwanie od 2007 r. i mająca kulminację wieczorem w każdą ostatnią sobotę marca - której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem potrzeby ochrony środowiska, w tym ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory. Świat ożywiony ginie przez działalność człowieka, ale i człowiek może pomóc go chronić.

Przez pierwsze lata przebieg Godziny dla Ziemi miał charakter symboliczny, kiedy to setki milionów ludzi na całym świecie wyłączało światła na jedną godzinę tej samej nocy, w geście troski o naszą wspólną planetę. W 2016 roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy w 178 państw, ponad 12 700 instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zgasło na godzinę. W samej Polsce w akcji wzięło udział 75 miast. W Polsce od dwóch lat akcja rozszerzyła przekaz. Jej celem stało się także rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych.

Po ośmiu  latach w Polsce Godzina dla Ziemi przybrała nowy wymiar i stała się okazją do rozwiązywania konkretnych problemów ekologicznych. W 2015 roku poświęcona była ochronie bałtyckiej populacji morświna i zakończyła się ponad 100-tysięcznym poparciem za wprowadzeniem nowych regulacji prawnych mających na celu ochronę tego gatunku. Społeczny apel poparcia oraz działania Fundacji przełożyły się na konkretną podstawę ówczesnego Ministra Środowiska. W 2016 roku Godzina dla Wilka zakończyła się wielkim medialnym echem, nagłośnieniem kwestii związanej z dalszą koniecznością ochrony wilków w Polsce i dużym zaangażowaniem społecznym.

WWF

Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Przez ponad 55 lat swojego istnienia WWF wyrósł na jedną z największych organizacji ekologicznych na świecie. W ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt – w tym pandy wielkiej, tygrysa amurskiego, orangutana - oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. Współuczestniczyliśmy w powstaniu ponad 270 parków narodowych.

Jesteśmy pierwszą organizacją, która zwróciła uwagę świata na problem ginącej przyrody w Afryce, byliśmy także prekursorami ochrony środowiska w Chinach. Przekonujemy rządy państw do działań proekologicznych, wpływamy na programy nauczania i prowadzimy dialog z przedstawicielami biznesu. Przekonujemy międzynarodową społeczność, że ochrona przyrody to warunek przeżycia ludzkości na naszej planecie. Ochrona przyrody jest wielkim wyzwaniem, ale również wielką przygodą. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy, którzy chcą.

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja WWF Polska
Organizator:

Fundacja WWF Polska

Adres:

Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 849 84 69

E-mail:

kontakt@wwf.pl

Www:

http://www.wwf.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • Wisła