Przejdź do treści głównej

Podsumowanie projektu: Kompleksowa rehabilitacja... [relacja]

autor(ka): Marian Wilkowski
2017-03-03, 14:05
użytkownik
archiwalne
Powoli mijają już 3 lata, więc nadszedł czas, aby podsumować realizację projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”. Projekt był realizowany ze środków PFRON.

Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu. Cel ten był realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:

- prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii,

- zwiększenie dostępu do specjalistów.

Zgodnie z założeniami projektowymi pierwsze zajęcia odbyły się 03 lutego 2014 roku, a ostatnie odbędą się 31 marca 2017 r.

W ramach realizacji projektu prowadzono kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, logopedycznej i terapii zajęciowej.

Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby niepełnosprawne legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zależności od wieku osoby niepełnosprawnej. Łącznie z realizacji projektu skorzystało 60 osób były to dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym od 3 do 24 r.ż, którzy w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym realizowały ciągłą i kompleksową rehabilitację mogły z niej korzystać przez 11 miesięcy w roku, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych tj. 15.00 - 18.00 w siedzibie stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja 5A.

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za systematyczny i wytrwały udział w projekcie, po rezultatach wiemy, że było warto choć nie raz trud ten był okupiony wielkim wysiłkiem.


LOGO

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

Adres:

1 Maja 5A, 14-202 Iława, woj. WN

Tel.:

89 649 79 49

Faks:

89 649 79 49

E-mail:

zk.ilawa@psouu.org.pl

Www:

http://www.psouu.ilawa.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rozwój osobisty