Przejdź do treści głównej

Społeczna Agencja Najmu - co to takiego?

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-01, 20:49
archiwalne
W drugiej połowie 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosi konkursu na przetestowanie i upowszechnienie funkcjonowania koncepcji Społecznej Agencji Najmu. Konkurs będzie realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Na koncepcję Społecznej Agencji Najmu jako jednego z innowacyjnych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, wskazuje przekazany do konsultacji publicznych projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego.

Idea Społecznych Agencji Najmu

Społeczna Agencję Najmu (SAN) będzie podmiotem pełniącym rolę pośrednika pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie za stawkę czynszu rynkowego. Oferta SAN obejmie również przedstawicieli grup w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (społecznej i ekonomicznej), która ma bezpośredni wpływ na ich złą sytuację mieszkaniową, np. osób bezdomnych, z niepełnosprawnościami czy cierpiących na zaburzenia psychiczne. Dla takich klientów, oprócz świadczenia usług pośrednictwa w wynajmie mieszkania, SAN zapewni również działania z zakresu poradnictwa, pomocy psychologicznej, prawnej, usługi asystenckie, etc.

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu będzie przetestowanie na szerszą skalę modeli Społecznej Agencji Najmu w Polsce. Od ponad dwudziestu lat z powodzeniem funkcjonują one za granicą (Belgia, Niemcy, Anglia). Założenia SAN zostały opracowane przez ekspertów także w odniesieniu do polskich warunków. Obecnie podejmowane są lokalne działania zmierzające do stworzenia pierwszych Społecznych Agencji Najmu lub działania zbliżone do idei SAN, tj. prowadzenie mieszkań treningowych. Są to jednak pojedyncze inicjatywy.

Testowanie koncepcji SAN w skali ogólnopolskiej przyczyni się do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego, w tym mieszkaniowego, dzięki powiązaniu aspektów polityki mieszkaniowej z polityką społeczną. Wyrównają się szanse w dostępie do mieszkań dla osób niezamożnych lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Adresatem konkursu będą głównie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wdrożeniem Społecznych Agencji Najmu na swoim terenie.

Harmonogram

Rozpoczęcie działań związanych z ogłoszeniem konkursu planowane jest na drugą połowę 2017 r. Ogłoszenie konkursu nastąpi w IV kwartale 2017 r., a wybrane w konkursie projekty będą realizowane w latach 2018-2021.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • fundusze strukturalne
  • osoby bezdomne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • problemy mieszkaniowe
  • wspólnoty i społeczności lokalne