Przejdź do treści głównej

Działasz w sektorze kultury/sztuki? Weź udział w międzynarodowych badaniach!

autor(ka): Aga Dadak
2017-02-27, 09:34
użytkownik
archiwalne
Ilustracja do tekstu
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza Cię do udziału w międzynarodowych badaniach on-line dotyczących kompetencji i wsparcia potrzebnych menadżerom/menadżerkom i wolontariuszom/wolontariuszkom sektora kultury działających w małych miejscowościach. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci 15 - 20 minut. Badania są otwarte do 14 marca 2017. Podziel się swoją opinią!

Link: https://docs.google.com/forms/d/1EGkUgrHaXEerxFCrwvH13LgaMMuF6LQbzvx3Wnigoww/viewform?edit_requested=true

Celem ogólnym badania jest określenie kluczowych warunków dla pomyślnego, z sukcesem realizowania wolontariatu (działalności społecznej) w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach** , na rzecz projektowania i dostarczania
multi-dyscyplinarnej oferty kulturalnej i artystycznej dla lokalnych społeczności, z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa, tożsamości lokalnej i integracji społeczności lokalnych. Cele szczegółowe badania to:

 • Określenie kluczowych kompetencji działających z sukcesem w małych miejscowościach wolontariuszy sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego;
 • Określenie dobrych praktyk dotyczących angażowania w działania kulturalne/artystyczne wolontariuszy w małych miejscowościach;
 • Określenie dobrych praktyk dotyczących tego, jak szkolić wolontariuszy sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego, działających w małych miejscowościach;
 • Określenie skutecznych metod i sposobów wsparcia wolontariuszy sektora kultury w ich działaniach w małych miejscowościach przez organizacje/instytucje sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego;
 • Określenie skutecznych metod i sposobów wsparcia wolontariuszy sektora kultury działających w małych miejscowościach przez innych interesariuszy (inne, niż z sektora kultury, organizacje, instytucje, firmy, media… itp.).

Do udziału w badaniu zapraszamy szczególnie:

 1. Organizatorów kształcenia: przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych działających w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego, organizujących i dostarczających działania edukacyjne w małych miejscowościach (menadżerów i kluczowych specjalistów tych organizacji).
 2. Uczących się: aktywnych członków organizacji społecznych, którzy już są - lub będą w najbliższej przyszłości - zaangażowani, jako wolontariusze/wolontariuszki, w działania w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego.
 3. Innych interesariuszy (m. in. Członków/pracowników/współpracowników/wolontariuszy organizacji z sektora innego niż sektor kultury, pracowników lokalnych wydziałów kultury i lokalnych instytucji kultury, przedstawicieli lokalnego biznesu, biur turystycznych, mediów lokalnych… etc.).

  Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci 15-20 minut.

  Prosimy o wypełnienie kwestionariusza do dnia 14 marca 2017.

Badania są prowadzone równolegle w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i na Węgrzech w okresie luty – marzec 2017. Termin realizacji badania w Polsce upływa 14 marca 2017.

Badania realizowane są w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Realizatorem badań w Polsce jest Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, www.fundacjaaie.eu.

Jeżeli chcesz otrzymać raport z badań krajowych i/lub międzynarodowych, w ostatniej zakłade kwestionariusza prosimy o pozostawienie Twojego adresu e-mail.

Zapraszamy do udziału w badaniach!

** Jako „małe miejscowości”, na potrzeby tego badania, rozumiane są miejscowości mające poniżej 20 tys. mieszkańców (położone w gminach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich).


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Miejsce: Cała Polska
Data wydarzenia: od 2017-02-27 do 2017-03-07
Organizator:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Adres:

Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, woj. SL

Tel.:

511 551 439

E-mail:

faie@fundacjaaie.eu

Www:

http://www.fundacjaaie.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • animacja
 • edukacja kulturalna
 • kultura
 • sztuka
 • władze organizacji
 • wolontariusze
 • zarządzanie