Przejdź do treści głównej

Medialne ataki na organizacje. KRRiT odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

autor(ka): Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
2017-02-21, 13:11
użytkownik
archiwalne
Fot. Rafał Gębura, ngo.pl
Jak czytamy na stronach RPO, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w odpowiedzi na wystąpienie RPO poinformował o postępowaniu przeprowadzonym w sprawie krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych wyemitowanych jesienią 2016 r. w Wiadomościach TVP.

W udzielonej KRRiT odpowiedzi nadawca przedstawił stanowisko, w którym nie zgodził się z zarzutem prowadzenia przez redakcję Wiadomości jakiejkolwiek działalności mającej na celu dyskredytowanie organizacji pozarządowych.

Przewodniczący KRRiT wskazał jednak, że: „z analizy treści materiałów będących przedmiotem skarg, które wpłynęły do KRRiT w tej sprawie, wynika, iż nadawca wielokrotnie podejmował w kolejnych wydaniach audycji informacyjnych problematykę związaną z działalnością organizacji pozarządowych, koncentrując uwagę przede wszystkim na związkach personalnych pomiędzy przedstawicielami fundacji a politykami. Zabrakło informacji odnoszącej się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się osób w nich działających. Krytyczna ocena sposobu funkcjonowania i finansowania fundacji przedstawiona została przez pryzmat związków personalnych i powiązań rodzinnych, co z kolei dało podstawę do dalszych domniemań o wzajemnym wspieraniu się bez zwracania uwagi na potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom”.

Przewodniczący KRRiT zwrócił się więc do Prezesa TVP SA o wprowadzenie stosownych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej związanych z rzetelnym informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia. Rzecznik oczekuje na zajęcie stanowiska przez Prezesa TVP SA w tej sprawie.

Odpowiedź KRRiT w sprawie emisji krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych w Wiadomościach TVP

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • media
  • państwo, polityka
  • prawa obywatela
  • społeczeństwo obywatelskie