Przejdź do treści głównej

KFC zachęca pracowników do wolontariatu

autor(ka): Organizatorzy
2017-02-16, 16:07
użytkownik
archiwalne
Wolontariusze AmRest. Wycieczka do Kłodawy
Ppotencjał społecznikowski w naszym kraju rośnie. Umacnia się także przekonanie o skuteczności wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej (deklaracja 75% badanych). Te dane potwierdza coraz większa liczba akcji charytatywnych i wolontariatów.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań opublikowanych przez CBOS[1], potencjał społecznikowski w naszym kraju rośnie. Programy wolontariackie i charytatywne tworzą obecnie nie tylko organizacje pozarządowe, ale także prywatne przedsiębiorstwa, które aktywizują pracowników do działań charytatywnych i społecznych.

Idea pracy na rzecz innych wdrażana przez firmy może przybierać różne formy. Czasem jest to jednorazowe wsparcie finansowe dla konkretnego projektu, długofalowa pomoc dla określonej grupy docelowej, czy też dzielenie się nie tylko czasem i zasobami finansowymi, ale także wiedzą i doświadczeniem. Między innymi tego rodzaju aktywności podjęła się firma AmRest, operator sieci restauracji KFC w kilku krajach Europy, która w ramach programu grantowego wolontariusze AmRest zachęca pracowników nie tylko do pomagania innym, ale także wzajemnej integracji.

Nie samą pracą człowiek żyje

Program Wolontariusze AmRest firma prowadzi od września 2015 roku. Do udziału w nim zaproszeni są wszyscy pracownicy spółki, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, restauracji czy kawiarni. Osoby starające się o granty przedstawiają pomysł na zagospodarowanie określonej kwoty celem poprawy jakości życia innych oraz zbierają zespół pracowników, który zrealizuje projekt. W drodze konkursu firma wybiera te projekty, które zostaną przez nią sfinansowane. Do udziału w pierwszej edycji zaproszono wszystkich pracowników sieci w Polsce. Już wcześniej zauważyliśmy, że jest wśród nas spora grupa osób, które poświęcają swój czas na działania charytatywne. Pomyśleliśmy więc, że warto ich w tym wspomóc, zarówno finansowo, jak i logistycznie – mówi Iwona Sarachman, PR Director CE, AmRest. Obserwacje potwierdziła wewnętrzna ankieta, w której zapytano o chęć zaangażowania się w zorganizowany program wolontariatu. Aż 81% pracowników wsparło ten pomysł.

Pierwsza edycja programu spotkała się z dużym zainteresowaniem – o 15 grantów postanowiło zawalczyć ponad 140 chętnych z całej Polski – pracowników biura, restauracji i kawiarni należących do sieci. W 2016 roku program został poszerzony o Czechy i Węgry i zgłosiło się do niego ponad 150 osób z 35 projektami. Do realizacji wybrano 30, z których 16 zostało zainspirowanych przez pracowników marki KFC.

Pomyśl, zgłoś, zaangażuj

Specjaliści zajmujący się szeroko pojętą działalnością charytatywną podkreślają, że wolontariat najlepsze efekty przynosi wtedy, gdy angażujące się w niego osoby przystępują do działania dobrowolnie i mogą same proponować cel swojej pracy. Właśnie dlatego program Wolontariusze AmRest przybrał formę konkursu grantowego, do którego mogli zgłaszać własne pomysły między innymi pracownicy KFC. Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie dystrybuowano za pomocą firmowego newslettera, ulotek i plakatów oraz wewnętrznej sieci AmNet. W komunikację zaangażowano także kierowników restauracji. Na dedykowanej programowi stronie znalazł się formularz, w którym ochotnicy musieli określić cel swojego działania, sposób realizacji projektu oraz przedstawić członków zespołu. Mimo tego, że kwota pojedynczych grantów była ograniczona, niektóre zespoły proponowały działania przewyższające budżet, podając od razu pomysły na pozyskanie dodatkowych funduszy. Kreatywność i zorientowanie na pomoc większej grupie beneficjentów były jednymi z czynników, które decydowały o wyborze pomysłów do realizacji – komentuje Iwona Sarachman. Ważnym kryterium było zaangażowanie w projekt organizacji pozarządowych lub instytucji pomocowych.

Wolontariusze KFC pokazują dzieciom świat

Jednym z pomysłów, które zrealizowano w ramach programu grantowego w 2016 roku, była wycieczka dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie do kopalni soli w Kłodawie. Projekt zgłosił trzyosobowy zespół pracowników restauracji KFC Baranów. Jak tylko pojawiła się informacja o tym, że ruszyła kolejna edycja programu postanowiliśmy wysłać swoje zgłoszenie. Chcieliśmy pomóc większej grupie osób, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację wycieczki dla dzieci. Nieznacznie przekroczyliśmy budżet, ale zaproponowaliśmy samodzielne pozyskanie dodatkowej kwoty. Widząc uśmiechy na twarzach dzieci, które dzięki naszemu pomysłowi i logistyczno-finansowemu wsparciu naszego pracodawcy mogły zobaczyć coś ciekawego, poczuliśmy ogromną radość – mówi Valentyn Dunets, pracownik KFC Baranów i pomysłodawca zgłoszenia. Czekamy na kolejną edycję i już zastanawiamy się nad tym, komu tym razem możemy pomóc – dodaje. W wycieczcie wzięło udział 41 dzieci, 6 nauczycieli oraz trójka pracowników KFC, którzy sprawowali pieczę nad przebiegiem wycieczki.

Jak mówią przedstawiciele marki, jednym z kryteriów, którym kierują się przy wyborze projektów do realizacji jeśli liczebność grupy beneficjentów, która została wytypowana w zgłaszanym projekcie. Projekty takie jak wycieczka dla dzieci uwzględniająca nie tylko przyjemne spędzenie czasu, ale także aspekt edukacyjny są szczególnie cenione. Chcemy docierać do jak największych grup ze wsparciem i entuzjazmem naszych pracowników – komentuje Iwona Sarachman.

Wsparcie firmy i angażowanie pracowników

Wolontariat, który wpisuje się w firmowe działania employer brandingowe, ma kilka celów, wśród których nadrzędnym jest niesienie pomocy innym. W strukturach firmy to ponadto praca nad zaangażowaniem pracowników, motywowanie ich do aktywności charytatywnej, ale także budowanie wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, dbającego o społeczność lokalną, otwartego i zachęcającego do działania. Takich firm szukają dziś pracownicy – miejsc, w których będą mogli rozwijać się nie tylko zawodowo, ale również identyfikować się z nimi. Pracodawca, który decyduje się na uruchomienie programu wolontariatu, wspiera pracowników pod kątem logistycznym, formalnym, często także finansowym, jak to miało miejsce w przypadku KFC. Dzięki temu pracownik może skupić się na konkretnych działaniach. Wzrostowa tendencja zgłoszeń do programu oraz ankiety ewaluacyjne przeprowadzone po zakończeniu dotychczasowych edycji pokazują entuzjazm pracowników i ogromną chęć pomagania innym. Obserwujemy także, że możliwość udziału w wolontariacie jest doceniana przez kandydatów do pracy w naszej firmie. Dlatego w kolejnych latach projekt będzie kontynuowany i rozwijany – podsumowuje Iwona Sarachman.

Więcej o firmie na www.amrest.eu

Więcej o programie na www.wolontariuszeamrest.pl

 

[1] CBOS (luty 2016), Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, Warszawa


Źródło: inf. nadesłana
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • wolontariat
  • wolontariusze