Przejdź do treści głównej

WRP w lutym: Bezdomne zwierzęta oraz nowa procedura konkursowa [relacja]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2017-02-16, 03:00
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Jak będzie wyglądać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na teranie m.st. Warszawy w 2017 roku? Czy wszystko w nowej procedurze konkursowej działa? Kiedy strona pozarządowa będzie mogła zgłaszać swoich kandydatów do kolejnej kadencji Rady? O tych i innych sprawach rozmawiano na ostatnim posiedzeniu Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego. Serwis warszawa.ngo.pl przeprowadził relację z tego spotkania.
Bezdomne zwierzęta i opieka nad nimi

Na początku WRP zajęła się projektem uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku. Jest on przyjmowany corocznie. W tym roku czekano z uchwałą na zmianę ustawy, która umożliwia przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przez gminy.

Wśród głównych celów i zadań programu znajdują się: zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi, chipowanie zwierząt, ograniczanie liczby bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla nich, opieka weterynaryjna nad nimi, głównie w przypadku wypadków komunikacyjnych. Jednostkami zajmującymi się wprowadzaniem w życie zapisów programu są Biuro Ochrony Środowiska, wydziały środowiskowe w dzielnicach, straż miejska, schroniska. Swój udział mają również organizacje pozarządowe.

Wśród dotychczasowych sukcesów poprzednich programów została wymieniona między innymi akcja kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt: od 2012 do kwietnia 2016 roku wykonano ponad 6 500 zabiegów. Dobrze skonstruowany jest też system opieki nad kotami wolnożyjącymi – na 29 000 tego typu zwierzaków przypada 2 400 opiekunów, którzy po zarejestrowaniu się w danej dzielnicy otrzymują talony na karmę oraz leczenie swoich podopiecznych. Coraz lepiej wychodzi również poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wzrasta liczba adopcji, obecnie więcej z nich jest wydawanych ze schroniska niż do niego przyjmowanych.

Program jest finansowany ze środków m.st. Warszawy, które przeznaczy w 2017 roku na ten cel prawie 14 milionów złotych, czyli niemal 60 tysięcy więcej niż rok temu. Projekt programu uzyskał pozytywne opinie KDS ds. ochrony środowiska, został skonsultowany z dzielnicami, strażą miejską, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, NGO, zaakceptowany przez Biuro Prawne oraz pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii. Również Warszawska Rada Pożytku Publicznego wyraziła swoje poparcie dla programu.

Jedyne pytanie jakie padło, dotyczyło tego, czy program obejmuje też sytuacje interwencyjne, kiedy ktoś zgłasza znęcanie się nad zwierzęciem. Okazało się, że tak i że chociaż wciąż są problemy z przykładnym ukaraniem sprawców takich przestępstw, to jednak coraz częściej zapadają wyroki znacznie surowsze niż zwykła kara pieniężna.

Uwagi na temat nowej procedury konkursowej

Jednym z ważniejszych punktów obrad były uwagi zgłoszone przez Bartłomieja Włodkowskiego. Zaczął on od tego, że chodzi mu tylko o podzielenie się obserwacją na temat nowych konkursów, a nie atakowanie nikogo, przyznał też, że nowy generator sprawuje się doskonale. Wątpliwości budzi fakt, że niektóre biura i wydziały domagają się, by NGO wpierw składały swoje projekty przygotowane w programie Word, co dopiero będzie skutkować odblokowaniem generatora i złożeniem przez niego oferty.

Niektórzy urzędnicy nie wiedzą też, którą ofertę papierową mają przyjmować: zarówno pierwotną, jak i zaktualizowaną, czy może tylko zaktualizowaną, a może wystarczy wyłącznie potwierdzenie złożenia wniosku w generatorze.

Dodatkową wątpliwość budziły też niektóre zapisy umowy, pozwalające na zmniejszenie kosztów własnych organizacji pozarządowych przy realizacji zadania publicznego. Były obawy o możliwość nadużyć finansowych, zostało to jednak szybko wyjaśnione. Zapisy te są bardzo korzystne dla NGO, jednak nie należy się raczej martwić, że ktoś będzie je wykorzystywać w celu wyłudzenia pieniędzy.

Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powiedziała, że wciąż zbierane są uwagi dotyczące nowej procedury konkursowej i na ich podstawie będą wprowadzane zmiany. Chwilę to jeszcze jednak potrwa, bo Urząd chce ulepszyć wszystko na raz, a nie stopniowo. Poprosiła też Bartłomieja Włodkowskiego o to, by wysłał jej listę biur i wydziałów, w których pojawiają się wspomniane problemy, co ten zgodził się uczynić.

Harmonogram wyborów do WRP na IV kadencję

Ewa Kolankiewicz przedstawiła proponowany harmonogram wyboru członków WRP na kolejną, czwartą kadencję. Chodzi o stronę pozarządową (swoich przedstawicieli wybiera też Prezydent m.st. Warszawy).

22 lutego zostaną wysłane pisma do wszystkich biur, by te przekazały je odpowiednim KDS-om, które mają zgłosić kandydatów na członków Rady. Potrwa ono od 27 lutego do 30 marca, czyli 32, zamiast wymaganych 21 dni. Po uprzednim zebraniu informacji i zweryfikowaniu zgłoszeń zostaną ogłoszone kandydatury. Natomiast w dniach 10 kwietnia – 11 maja odbędzie się głosowanie, którego wyniki poznamy 18 maja. Do 28 maja planowane jest wydanie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące powołania WRP na IV kadencję.

Członkowie Rady przypomnieli o swoim postulacie, by po stronie Urzędu było więcej przedstawicieli kluczowych dla współpracy z NGO biur (temu miał służyć postulat zwiększenia liczby członków). Sekretarz miasta, Marcin Wojdat, powiedział, że rekomendacje te na pewno zostaną wzięte pod uwagę. Jak również to, by osoby reprezentujące stronę samorządową częściej pojawiały się na posiedzeniach WRP, chociaż wiadomo, że każdy czasem może mieć coś ważniejszego do przygotowania. Po krótkiej dyskusji na ten temat Rada przyjęła zaproponowany harmonogram.

Co WRP będzie opiniować w 2017 roku?

Kolejną kwestią omawianą na posiedzeniu WRP było to, jakimi projektami uchwał zajmą się jej członkowie w 2017 roku. Po zapoznaniu się z listą Marcin Wojdat stwierdził, że na pewno dokumentów będzie więcej. Zgodziła się z nim Ewa Kolankiewicz, która powiedziała, że poszczególne biura ostrożnie zgłaszały projekty. Prawdopodobnie w ciągu roku będą się pojawiać dodatkowe propozycje uchwał.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady postanowili sami wydać uchwałę, że niektórymi projektami (związanymi z użytkami ekologicznymi oraz pomnikami przyrody) nie będą się zajmować, ale wszystkie one powinny być kierowane na konsultacje do KDS-ów. Jako że w tej chwili nie było już kworum, WRP zdecydowała o tym, że głosowanie odbędzie się mailowo.

Sprawy różne

Do WRP wpłynął wniosek dzielnicy Praga Południe o przeniesienie środków z paragrafu dotacyjnego na inny. Okazało się, że chodzi o projekt złożony z budżetu partycypacyjnego, który opiewał na 5 500 złotych i najprawdopodobniej był niedoszacowany, ponieważ gdy konkurs został ogłoszony, nikt się do niego nie zgłosił. Ponieważ jednak Urząd Dzielnicy chce zorganizować trzy pikniki sąsiedzkie, które przewidywał projekt, poproszono o możliwość zrobienia tego ze środków urzędu, we współpracy z NGO. WRP wyraziła na to zgodę.

Tomasz Harasimowicz wniósł pod obrady problem placówek wsparcia dziennego w szkołach. Jako że instytucje te podlegają reformie edukacji, niektóre szkoły będą wypowiadać umowy, mimo że mają one trwać jeszcze półtora roku. Placówki te są prowadzone przez NGO. Marcin Wojdat stwierdził, że należy poprosić Biuro Edukacji, by zrobiło listę szkół, w których może dojść do likwidacji placówek wsparcia dziennego oraz poinformowało, w jaki sposób chce kontynuować ich prowadzenie, tym bardziej, że są one finansowane między innymi ze środków m.st. Warszawy.

Andrzej Trzeciakowski z kolei powiedział, że od tego roku w umowach na wynajem sal sportowych przez NGO pojawiły się kaucje, o ile kwota przekracza określoną wartość. Dla wielu mniejszych organizacji może to być spory problem i niemożliwy do zrealizowania wydatek. WRP postanowiła sprawdzić, dlaczego tak się stało.


Kolejne posiedzenie WRP odbędzie się 22 marca 2017 r.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • miasto
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • prawa zwierząt
  • współpraca z administracją
  • zwierzęta