Przejdź do treści głównej

Ruda Śląska. Zakończono realizację projektu "Seniorzy i (po)moc" [relacja]

autor(ka): Wiesława Różańska
2017-02-02, 13:52
użytkownik
archiwalne
Zakończyła się realizacja projektu „Seniorzy i (po)moc. Usługi społeczne dla osób starszych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza od maja do grudnia 2016 r. W sumie wzięło w nim udział 100 mieszkańców Rudy Śląskiej.

Projekt ten zakładał zwiększenie dostępności seniorów do dobrej jakości usług społecznych: aktywizująco - integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i turystycznych. Uczestniczyło w nim 100 osób 60+, które mogły spotykać się w ramach zajęć aktywizująco-integracyjnych, zajęć sportowo rekreacyjnych, kursu tańca, kursu multimedialnego czy zajęć dla seniorów-liderów. W dzielnicach Halemba i Ruda zorganizowano warsztaty „Szkoła dla seniorów-liderów”, na których 17 uczestników uczyło się jak być dobrym liderem w swojej grupie rówieśniczej. Uczestnicy projektu mieli także okazję wyjechać na całodniowe wyjazdy rekreacyjno-integracyjne (do Krakowa i Koszęcina) oraz wziąć udział w koncertach i spektaklu baletowym.

Innym, ważnym celem projektu była organizacja sieci samopomocy wśród osób 60+, skoncentrowanej na udzielaniu wsparcia osobom starszym o ograniczonej samodzielności. 24 seniorów - wolontariuszy objęło wsparciem 25 seniorów z miasta Ruda Śląska – odwiedzając ich w domach prywatnych oraz domach opieki społecznej dało im swój czas, uśmiech, doświadczenia i dobre słowo. Wcześniej seniorzy-wolontariusze uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez specjalistę, podczas których dowiedzieli się jak wykorzystać swoje doświadczenie jakich zasad przestrzegać, aby być dobrym wolontariuszem. Seniorzy-wolontariusze zaangażowani w sieć wsparcia mogli na comiesięcznych spotkaniach dzielić się swoimi spostrzeżeniami, rozterkami, wrażeniami z wizyt u chorych i potrzebujących osób.

Projekt „Seniorzy i (po)moc” stworzył warunki do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej dzięki realizowanym inicjatywom lokalnym. Jedna z nich przeznaczona była dla seniorów- mieszkańców dzielnicy Ruda, którzy czas swój spędzają w domu, wyglądając z okien swoich domów. Zorganizowano „Dzień seniora z talentem”, na których osoby 60+ miały okazję prezentować swoje pasje i umiejętności. Druga inicjatywa, dla uczniów klas I, II, i III ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej, polegała na zorganizowaniu przez seniorki zajęć manualnych, integracyjno-przyrodniczych oraz sportowych. Obydwa przedsięwzięcia były bardzo wartościowymi doświadczeniami integrującymi różne pokolenia. W sumie odbiorcami tych inicjatyw było ok. 150 osób (dzieci i dorosłych).

W ramach projektu zorganizowano również kampanię społeczną i event na rzecz zmiany wizerunku oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, w którym wzięło udział 180 uczestników – seniorów, radnych, przedstawicieli organizacji współpracującymi z seniorami w Rudzie Śląskiej.

Projekt „Seniorzy i (po)moc. Usługi społeczne dla osób starszych” był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie Świętegop Filipa Nereusza
Miejsce: Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, Leśna, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie
Organizator:

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Adres:

Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska, woj. SL

Tel.:

32 244 56 29

Faks:

32 244 56 29

E-mail:

biuro@nereusz.pl

Www:

http://www.nereusz.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • rekreacja
  • rozwój osobisty
  • seniorzy
  • sport
  • wolontariat